Welzijn thuis

siloam 3 koffie

Welzijn thuis

Woont u thuis, en kunt u wel wat begeleiding en ondersteuning gebruiken op het gebied van dagstructuur, zelfredzaamheid of een opgeruimde woonomgeving? Dan kan het programma Welzijn thuis van Lelie zorggroep u helpen. We bieden Welzijn thuis in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel.

Onze werkwijze

Een welzijnsmedewerker of huishoudelijk medewerker komt voor een langere periode bij u thuis om u te begeleiden bij uw welzijn. U kunt daarbij denken aan de thema's die hieronder opgesomd zijn. Eerst vindt er een intakegesprek plaats, waarin we bespreken wat er nodig is en wat uw wensen zijn. We maken afspraken over de begeleidingsmomenten en de inhoud hiervan. Dit leggen we vast in een zorgplan, die we regelmatig evalueren.

 • Dagstructuur
  Om allerlei redenen kan het lastig zijn om structuur aan te brengen in een dag. De medewerker van Welzijn thuis komt wekelijks bij u thuis en activeert u om passende activiteiten te bedenken en te ondernemen. Hierbij betrekken we ook uw netwerk, en waar nodig een vrijwilliger of Team van de wijk.
 • Ondersteunen bij het leren omgaan met ziekte/beperking
  Als u ziek bent of een beperking heeft, kan het moeilijk zijn om hiermee om te gaan. De medewerker van Welzijn thuis komt wekelijks bij u langs en biedt een luisterend oor. Hij/zij kan u adviseren en ondersteunen waar nodig, zodat u steeds beter leert om te gaan met uw ziekte/beperking.
 • Voorbereiden op dagbesteding
  Soms kan deelname aan een dagbesteding nog een te grote stap zijn. De medewerker van Welzijn thuis begeleidt u in dat proces. Wanneer u er klaar voor bent, kunt u samen korte bezoekjes aan de dagbesteding brengen. Deze begeleiding kunnen we ook bieden naar vrijwilligerswerk, deelnemen aan activiteiten, etc.
 • Zelfredzaamheid
  De medewerker Welzijn thuis kan u ondersteunen bij alledaagse dingen die u niet helemaal meer (zelf) kunt. Denk hierbij aan praktische zaken, zoals boodschappen doen, kleding kopen, ziekenhuis bezoeken en eenvoudige administratieve taken.
 • Veilige woonomgeving
  Als u een tijd niet in staat bent geweest om uw woning opgeruimd en schoon te houden, ontstaat er achterstallig werk. Een opruimcoach kan u helpen bij het weer opgeruimd, veilig en schoon maken van uw huis.
 • Respijtzorg
  Uw mantelzorger kan de behoefte hebben om zijn/haar taak even te kunnen neerleggen, om tijd te hebben voor zichzelf. De medewerker Welzijn thuis kan deze rol eens per week even overnemen, op een afgesproken tijd.

Op het gebied van welzijn is er veel mogelijk. Ook als u een wens heeft die hier niet beschreven is, kunnen we beoordelen of wij de gevraagde begeleiding kunnen bieden.

Kosten en indicatie

Voor Welzijn thuis heeft u een indicatie nodig. We kunnen Welzijn thuis bieden vanuit de ‘WMO Sociaal persoonlijk functioneren’ en ‘WLZ Individuele begeleiding’. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Welzijn thuis? Neem dan contact met ons op via welzijnthuis@leliezorggroep.nl. U kunt op maandag/woensdag ook bellen naar 06 23 45 42 87.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.