Palliatieve zorg

pniel 7 hospice

Palliatieve zorg

Door allerlei omstandigheden kan de thuissituatie niet toereikend zijn om de laatste levensfase door te brengen. Opname in De Regenboog (palliatief centrum) of in speciale appartementen waar palliatieve zorg wordt gegeven, kan dan een goed alternatief zijn. Hier kunt u in alle rust, met uw eigen gewoontes en dierbaren deze laatste fase van uw leven meemaken onder liefdevolle zorg van onze medewerkers .

Werkwijze en waar

Palliatieve zorg is er voor mensen in hun laatste levensfase. Deze gespecialiseerde zorg is erop gericht pijn en ongemakken zoveel mogelijk weg te nemen en de cliënt en zijn familie en vrienden te ondersteunen en te begeleiden op weg naar het levenseinde. Aandacht voor levensbeschouwelijke vragen en de psychische en sociale aspecten van afscheid nemen, spelen daarin een belangrijke rol. Deze zorg wordt verleend in Tiendhove, Siloam en in palliatief centrum De Regenboog.

Indicatie en kosten

U heeft een ELV-palliatief (eerstelijns verblijf) indicatie nodig die u via uw zorgverzekering krijgt. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts en/of het ziekenhuis. Als u al over een WLZ- indicatie beschikt kan het zorgadviesbureau van Lelie zorggroep deze ook ophogen naar de nodige indicatie. Soms kunt u met een andere indicatie ook bij ons komen wonen, ook hierover kan het zorgadviesbureau van Lelie zorggroep u informeren. Met een indicatie voor verblijf, wordt wonen in een verpleeghuis betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De overheid vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. 

Meer informatie

Op onze locaties bieden we ook aanvullende diensten zoals het wassen van kleding, televisie-aansluiting etc. Kijk op de site van de betreffende locatie welke diensten we bieden en welke kosten hieraan zijn verbonden.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met onze zorgadviseurs? Neem dan telefonisch contact op via (010) 27 26 430 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar zorgadviesbureauwzw@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op. Onze zorgadviseurs kunnen u ook vertellen of u direct bij ons terecht kunt en hoe lang de eventuele wachtlijst is.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.