Volledig Pakket Thuis

Zorg thuis

Volledig Pakket Thuis

Komt u in aanmerking voor een verblijf in een van onze verpleeghuizen, maar wilt u liever thuis blijven wonen? Wij hebben de oplossing voor u. Met het Volledig Pakket Thuis kunt u thuis blijven wonen en ontvangt u de complete zorg- en dienstverlening van een zorginstelling gewoon in uw eigen huis.

Wat is het Volledig Pakket Thuis?

De naam zegt het al, thuis, in uw eigen woning krijgt u het volledige pakket aan persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding die u nodig heeft. We proberen hierin met een vast team te werken, zodat u, zoveel als mogelijk is, dezelfde gezichten ziet. Kortom, vertrouwde, persoonlijke zorg in uw eigen huis.

"Mijn man en ik zijn al meer dan 55 jaar bij elkaar, dankzij het Volledig Pakket Thuis kunnen we bij elkaar blijven in ons eigen huis en onze vertrouwde omgeving."

Hoe kom ik in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis?

Een Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet Langdurige Zorg. U heeft een indicatie voor Wlz-zorg nodig. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ (www.CIZ.nl)

Hoe wij te werk gaan

Als u gebruik gaat maken van het Volledig Pakket Thuis, stelt u samen met uw eerstverantwoordelijke verzorgende een zorgleefplan op. Met uw verzorgende bepaalt u zelf de inhoud van uw pakket, binnen de mogelijkheden van uw zorgindicatie. De eerstverantwoordelijke verzorgende is ook uw vaste aanspreekpunt bij wie u en uw familie terecht kunnen met vragen en opmerkingen. Eens per half jaar houden we een evaluatie. Uw huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg.

Afhankelijk van uw zorgprofiel of zorgzwaartepakket is het mogelijk om de volgende zorg en diensten te ontvangen:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • Huishoudelijke hulp
  • Dagbesteding
  • Vervoer naar behandeling/begeleiding/dagbesteding
  • Hulp bij het vinden van welzijns- en recreatieve activiteiten
  • Alarmopvolging
  • Maaltijdenverstrekking
  • Wassen van bedlinnen en handdoeken
  • Tijdelijke logeeropvang
"Het is altijd mooi om samen met onze cliënten te kijken naar mogelijkheden van het Volledig Pakket Thuis. De mensen zijn vaak blij verrast als zij zien wat er allemaal kan."

 Als er sprake is van behandeling in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), bekijken we in overleg met u welke gespecialiseerde behandeling (door bijvoorbeeld een ergotherapeut of fysiotherapeut) u nodig heeft en hoe we die gaan inzetten.

Indicatie en kosten

Voor het Volledig Pakket Thuis heeft u een verblijfsindicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. De kosten van het Volledig Pakket Thuis worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt naar inkomen een eigen bijdrage, de hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

De kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, huisartsenzorg en de tandarts vallen onder uw zorgverzekering. Voor aanpassingen aan uw woning kunt u een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tip: voor meer informatie over de aanschaf van hulpmiddelen kunt u terecht bij onze Zorgwinkels.

Contactgegevens

Onze zorgadviseurs kunnen u informeren over de mogelijkheden bij u in de wijk. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over het Volledig Pakket Thuis en hulp bij het aanvragen van een indicatie. Neem contact op via (010) 27 26 430 (op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar zorgadviesbureauwzw@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.