Kwaliteit | Lelie zorggroep wzw

kerndaden

Kwaliteit

We streven ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren aan onze cliënten. Deze kwaliteit verantwoorden we in ons jaarverslag en kwaliteitsstatuten. Bovendien geven we de zorg in onze huizen vorm aan de hand van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

We geven onze zorg vorm aan de hand van de normen die in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland. In dat kader staat beschreven wat u als cliënt en naaste van verpleeghuiszorg verwachten mag. Ook bevat het Kwaliteitskader opdrachten voor zorgorganisaties om samen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en ‘het lerend vermogen te versterken’. Met andere woorden: om beter te leren van ervaringen en het geleerde ook toe te passen in nieuwe situaties. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars controleren in hoeverre zorgorganisaties het Kwaliteitskader naleven. Lees ons jaarverslag voor onze verantwoording op dit gebied.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geldt voor de zorg die wij in onze huizen in de regio Rotterdam bieden, maar ook op onze locaties Vellerveste en Nieuwoord in respectievelijk Barneveld en Woudenberg. In het kader staat de relatie tussen cliënt en medewerker centraal en is de cliënt als mens het uitgangspunt. Dit is waar wij als Lelie zorggroep al jaren voor staan en wat we van harte omarmen en nastreven.

Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader stelt onder andere verplichtingen aan de personeelssamenstelling. Aan die verplichtingen kunnen wij op dit moment nog niet voldoen, net als andere zorgorganisaties. Er zijn landelijk veel méér medewerkers in de zorg nodig. De overheid maakt geld beschikbaar voor werving en opleiding.

Dat betekent niet dat we de komende tijd stil zitten. Onlangs spraken we af de handen ineen te slaan met Aafje, Humanitas, Laurens, Zilveren Kruis Zorgkantoor, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is om in Rotterdam honderden extra mensen op te leiden voor de verpleeghuiszorg.

Leren van elkaar

Het is belangrijk dat zorgorganisaties niet los van elkaar het wiel uitvinden. Het Kwaliteitskader stimuleert zorgorganisaties om van elkaar te leren. Om ons lerend vermogen te versterken, hebben we onder andere een Lerend Netwerk opzet samen met collega-zorginstellingen De Zellingen en Sonneburgh. Binnen het Korsakov Kenniscentrum werken we samen met Saffier-De Residentiegroep, Het Parkhuis en Atlant Zorggroep.

Ons Kwaliteitsplan 2024 kunt u hier lezen.

Meer informatie

Meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is beschikbaar op de website van het Zorginstituut Nederland. Onze huidige personeelssamenstelling kunt u hier bekijken.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Het kwaliteitsstatuut ggz geeft inzicht in onze kwaliteitsnormen. In dit document staat beschreven wat we hebben georganiseerd om goede basis GGZ te kunnen bieden. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen wie we behandelen, hoe aanmelding en behandeling verloopt en hoe onze zorg is georganiseerd.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.