Steun onze vriendenstichting | Lelie zorggroep wzw

Steun onze vriendenstichting

Wij geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan.

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Het aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Daarom is het belangrijker dan ooit om samen de schouders eronder te zetten en liefdevolle zorg te bieden. 

Wat doen de Vrienden?
De Vrienden van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn. Onze vriendennetwerken zijn lokaal opgezet. Zo is er om ieder team een kring van vrienden; mensen die vriendschappen sluiten door het werk te waarderen, te steunen of zich vrijwillig inzetten. Dat kan variëren van het doen van vrijwilligerstaken, het inschakelen van het eigen netwerk of meer mogelijk maken door een financiële bijdrage.

Word vriend!

Ieder halfjaar sturen wij een (digitale) nieuwsbrief met verhalen, projecten en nieuws vanuit de vriendenstichting. Schrijf u gratis in voor de nieuwsbrief of volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van ons werk. Dat waarderen we zeer!

Als u meer wilt doen, kan dat ook!
- Word vrijwilliger of ambassadeur en schakel uw netwerk in bij (lokale) projecten
- Bid voor onze cliënten en medewerkers
- Maak meer mogelijk door een financiële bijdrage (gift of nalatenschap).

Voor meer informatie over de vriendenstichting verwijzen we naar de website www.vriendenvanleliezorggroep.nl.

Het netwerk van de Vrienden van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn is onderdeel van de Stichting Vrienden van Lelie zorggroep.

Partnerstichting

Met stichting ChaverimPax heeft Vrienden van Lelie zorggroep een warme vriendschapsband en we werken intensief samen in projecten die bijdragen aan het welzijn van de cliënten van Lelie zorggroep. ChaverimPax is betrokken op de volgende huizen van Lelie zorggroep: Atrium, De Burcht, Siloam, Slingedael, Oranjehof, Westerstein, Pniël en palliatief centrum De Regenboog. Meer informatie over onze samenwerking vindt u hier.

Ik heb een vraag over het steunen van Lelie zorggroep in Rotterdam

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.