Ergotherapie

ergo

Ergotherapie

Ervaart u problemen bij alledaagse handelingen, zoals uzelf wassen, aankleden, koken, eten, boodschappen doen of andere activiteiten? Onze ergotherapeuten zoeken samen met u naar een oplossing, zodat u de alledaagse handelingen die u belangrijk vindt (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. Onze ergotherapeuten richten zich niet op de beperking, maar op de praktische gevolgen die de beperking met zich meebrengt bij de dagelijkse handelingen.

Hoe wij te werk gaan

Onze ergotherapeuten komen meestal bij u thuis en bieden behandeling, begeleiding en advies. Tijdens het eerste  bezoek vertelt u welke problemen u ervaart. Samen met de ergotherapeut maakt u een plan waarin staat wat u graag wilt bereiken. De ergotherapeut kan u en/of uw mantelzorger ook adviseren, bijvoorbeeld over hulpmiddelen als een bedbeugel, trippelstoel, aangepast bestek, kousenaantrekker of scootmobiel. Verder kan de ergotherapeut advies geven over het aanpassen of praktischer inrichten van uw huis.

Wat kunt u verwachten?

  • U gaat vooruit in zelfstandigheid bij de dagelijkse bezigheden.
  • U heeft minder behoefte aan hulp.
  • U ervaart een grotere kwaliteit van leven.
  • U heeft meer plezier in activiteiten.

Specialisaties

Onze ergotherapeuten hebben kennis van verschillende ziektebeelden en ervaring met coaching, valpreventie en complexe vraagstukken. Daarnaast zijn de ergotherapeuten o.a. geschoold in EDOMAH (ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorger aan huis), CRT (cognitieve revalidatietherapie) en de behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov.

Verwijzing en kosten

Ergotherapie zit in de basisverzekering. Jaarlijks heeft u recht op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket. Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan kan het zijn dat u de kosten van de behandeling (deels) zelf moet betalen. Meer informatie over onze tarieven vindt u in onze tarievenlijst. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is alleen nodig als uw zorgverzekeraar daar om vraagt. Als de ergotherapeut u een hulpmiddel of aanpassing adviseert, krijgt u hulp bij het aanschaffen of aanvragen hiervan via uw gemeente of zorgverzekeraar. Sommige hulpmiddelen worden door uw gemeente of zorgverzekeraar vergoed.

Bent u met een indicatie opgenomen op één van de afdelingen van onze huizen? Dan is ergotherapie bij uw behandeling, die wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), inbegrepen.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met onze ergotherapeuten? U kunt ons bellen via 010 2039880 of een e-mail sturen naar behandelingthuis@leliezorggroep.nl.

Woont u in één van onze huizen? Dan kunt u vragen naar de ergotherapeut die aan uw afdeling is verbonden. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen een week) contact met u op.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.