Specialist ouderengeneeskunde

SO

Specialist ouderengeneeskunde

Woont of revalideert u in een van onze verpleeghuizen? Bezoekt u onze dagbehandeling? Dan krijgt u te maken met onze specialisten ouderengeneeskunde. Zij zijn als arts gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en langdurig zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Ook als u tijdelijk bij ons bent opgenomen en behandeld wordt, krijgt u zorg van de specialist.

De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar het geheel van uw lichamelijke en mentale klachten en beperkingen. Bijvoorbeeld ten gevolge van dementie, MS, reuma, het syndroom van Korsakov of de ziekte van Parkinson. Ook bij de zorg in de laatste levensfase, palliatieve zorg genaamd, heeft de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke rol.

Hoe wij te werk gaan

Samen met u stelt de specialist ouderengeneeskunde een persoonlijk behandelplan op. Zo nodig schakelt hij of zij andere medisch specialisten en behandelaren in, zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist of de psycholoog.

De specialist ouderengeneeskunde is uw behandelaar en adviseur. Hij of zij houdt rekening met uw wensen en mogelijkheden en helpt u om die dingen te doen die u nog graag zou willen bereiken. De specialist geeft ook voorlichting aan uw mantelzorgers.

Indicatie en kosten

Wet langdurige zorg

Woont u (met een zogenaamde zorgzwaartepakket- of ZZP-indicatie) in een van onze verpleeghuizen? Dan zijn de kosten van de specialist ouderengeneeskunde bij uw behandeling, die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), inbegrepen.

Zorgverzekeringsdienst

Revalideert u bij ons of bent u tijdelijk bij ons opgenomen met een indicatie van uw huisarts of medisch specialist? De kosten voor behandeling tijdens tijdelijk verblijf en geriatrische revalidatiezorg worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen risico van toepassing is.

Volledig Pakket Thuis

Krijgt u van ons Volledig Pakket Thuis? Dan is de huisarts verantwoordelijk voor uw medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde kan uw huisarts zo nodig ondersteunen en worden ingezet voor advies en medebehandeling.

Contactgegevens

Bent u geïnteresseerd in behandeling van een specialist ouderengeneeskunde bij u thuis? Bel naar 010 2039880 of mail naar behandelingthuis@leliezorggroep.nl

Woont u in één van onze locaties en heeft u een vraag aan of over de specialist ouderengeneeskunde? Vraag op uw locatie naar de specialist die aan uw afdeling of groep verbonden is.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.