Arrangementen en zorg in samenhang | Lelie zorggroep wzw

siloam

Arrangementen en zorg in samenhang

Misschien heeft uw cliënt meerdere zorgsoorten nodig. Ons pluspunt is dat wij bijna overal in Rotterdam alle vormen van zorg kunnen leveren.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leveren we:

  • Hulp in de huishouding
  • Persoonlijke verzorging
  • Hulpverlening
  • Dagbesteding
  • Respijtzorg

Daarnaast bieden we vormen van zorg en ondersteuning die onder andere wetten vallen:

  • Zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (via de Jeugdwet)
  • Verpleging en verzorging voor mensen met een lichamelijke beperking/aandoening en voor mensen op (hoge) leeftijd en met beginnende dementie (wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet of voor sommige mensen via de Wet Langdurige Zorg)
  • Dagbehandeling en eerstelijns behandeling (via de Zorgverzekeringswet)

Voor meer informatie: zie Zorg thuis.

Preferente aanbieder

In veel wijken heeft de gemeente Rotterdam ons aangewezen als preferente zorgaanbieder voor Wmo-zorg. Dit betekent dat de gemeente Lelie zorggroep met enkele andere zorgorganisaties aanbeveelt. Dat is vanwege onze kennis van de wijk, onze goede contacten met welzijns- en belangenorganisaties, verenigingen en kerken en vanwege onze inzet om mantelzorgers te ondersteunen.

Contactgegevens

Als uw cliënt meerdere zorgsoorten van ons wil afnemen, dan regelen we dat graag. Neem telefonisch contact via 0900-22 44 777 of stuur een e-mail naar indicatieswmorotterdam@leliezorggroep.nl. Als u vóór 12 uur mailt, krijgt u nog dezelfde dag antwoord. Mailen ná 12 uur betekent: antwoord op de dag erna.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.