Maatschappelijk werk

Casemanager

Maatschappelijk werk

Als u onze dagbehandeling bezoekt of (tijdelijk) wordt opgenomen in één van onze huizen is dat een grote verandering in uw leven. Het is fijn om daarover te kunnen praten met familie, vrienden of buren. Soms is dat niet  voldoende. Of misschien heeft u niemand met wie u wilt of durft te praten. Onze maatschappelijk werkers zijn er dan graag voor u. Zij zorgen voor goede belangenbehartiging als uw naasten dit niet kunnen of als u er alleen voor staat.

Onze maatschappelijk werker kan u en uw naasten begeleiden en ondersteunen bij allerlei zaken en problemen die verband houden met uw welbevinden, uw indicatie of uw opname. Soms kunt u na een kort advies of het eenmalig uiten van (stress)gevoelens weer verder. Het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan een aantal gesprekken, individueel of in groepsverband. Zo nodig verwijst de maatschappelijk werker u door naar andere deskundigen, zoals de psycholoog of geestelijk verzorger.

Indicatie en kosten

Verblijft u tijdelijk in één van onze huizen? Bezoekt u onze dagbehandeling? Dan is maatschappelijk werk inbegrepen bij uw behandeling. Die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet.

Contactgegevens

Op onze locaties De Burcht, Pniël, Slingedael, Siloam of Westerstein kunt u vragen naar de maatschappelijk werker die aan uw groep of afdeling verbonden is. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen naar 0900 22 44 777 en vragen naar het maatschappelijk werk.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.