Begeleiding en advies bij korsakov

korsakov

Begeleiding en advies bij korsakov

Bent u of kent u iemand met het syndroom van Korsakov? Wij bieden begeleiding en advies in de thuissituatie, zodat mensen met korsakov zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als u nog geen definitieve diagnose hebt of kampt met problematiek die hieraan verwant is, kunnen we u begeleiden.

Het syndroom van Korsakov ontstaat door ernstig vitamine B1-gebrek. Bijvoorbeeld als u een alcoholverslaving heeft én slecht eet. Hierdoor ontstaan er allerlei klachten.

Korsakov is één van onze specialisaties. Wij behandelen en begeleiden al jaren mensen met deze aandoening, thuis en in onze locatie Slingedael. Graag zetten we ook voor u onze kennis en ervaring in.

Hoe wij te werk gaan

Wij bieden psychosociale begeleiding in uw eigen huis. Dat betekent dat wij u thuis bezoeken en samen uw hulpvraag en zorgplan vaststellen. Het zorgplan wordt regelmatig met u besproken en zo nodig bijgesteld. We werken samen met uw huisarts, eventuele andere behandelaars en mantelzorgers. Onze begeleiding kan bestaan uit:  

 • Ondersteuning bij zelfzorg en zo nodig hulp aanvragen hiervoor
 • Advies over voeding
 • Ondersteuning bij uw dagindeling en dagbesteding
 • Hulp bij het structureren van uw huishouding en zo nodig hulp aanvragen hiervoor
 • Hulp bij het regelen van voor u noodzakelijke hulpmiddelen
 • Hulp bij het regelen van een goed medicatiesysteem
 • Gesprekken waarbij u uw hart kunt luchten
 • Begeleiding bij de planning en het bezoeken van uw behandelaren
 • Signalering van veranderingen in uw gezondheid/situatie
 • Begeleiding bij de thuisadministratie
 • Begeleiding naar instanties die kunnen helpen met financiële problematiek
 • Inschakeling van andere vormen van hulp zoals voedselbank en kledingbank
 • Begeleiding bij contacten met woningbouwcoöperaties en andere wijkgerelateerde instanties
 • Begeleiding bij rechtszaken
 • Begeleiding en ondersteuning van uw mantelzorger
 • Indien gewenst: hulp bij het trachten te herstellen van eventueel verbroken contacten

Onze huisbezoeken zijn minimaal eens per week. De frequentie is afhankelijk van uw zorgvraag en de indicatie die u heeft gekregen. Wij zijn in heel Rotterdam inzetbaar.

Indicatie en kosten

U heeft een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of van uw gemeente.

Het CIZ

U of uw behandelaar kunt zich aanmelden bij het CIZ Rotterdam via 088-78 91 440 of via www.ciz.nl. Als het CIZ van mening is dat u in aanmerking komt voor zorg, geven zij een indicatie af met de functie ‘begeleiding individueel’. De verwerking door het CIZ duurt ongeveer zes weken. Als wij de indicatie ontvangen hebben, nemen wij contact met u op. De kosten worden vrijwel geheel gedekt door de Wet langdurige zorg (Wlz), mits u over een juiste indicatie beschikt. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw gemeente

Ook via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een indicatie gesteld worden. Hiervoor kunt u, uw mantelzorger of uw behandelaar een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeenste stelt dan een ondersteuningsplan op waarin staat hoeveel zorg u krijgt.

Contactgegevens

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Neem dan telefonisch contact met ons op via 010-29 31 555 en vraag naar onze maatschappelijk werkers.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.