Van binnen naar buiten | Lelie zorggroep wzw

VenV

Van binnen naar buiten

Een project over navigeren bij mensen met Korsakov

In samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum is Lelie zorggroep, locatie Slingedael in september 2019 gestart met het project Van Binnen naar Buiten.

Aanleiding
De eigen regie en autonomie van mensen met het syndroom van Korsakov is beperkt. Door de cognitieve schade zijn de vaardigheden plannen, organiseren en zelfstandig navigeren ernstig verstoord. Het onderzoeksproject Van Binnen naar Buiten komt voort uit de wens van mensen met het syndroom van Korsakov die verblijven in Korsakovcentrum Slingedael. Zij hebben de droom om meer, en als vanouds zelfstandig, naar buiten te kunnen.

Er wordt in samenwerking met de Universiteit Utrecht o.l.v. prof dr Albert Postma gezocht naar een effectieve methode die het leren navigeren door mensen met het syndroom van Korsakov mogelijk maakt. Vanuit kennis over het geheugen en de beschadiging door Korsakov wordt met behulp van twee beproefde interventies een cognitief revalidatieprogramma ontwikkeld en de effectiviteit daarvan gemeten.

De resultaten kunnen direct in de praktijk worden geïmplementeerd, en ook breder worden gedeeld via het Korsakov Kenniscentrum. Het Korsakov Kenniscentrum heeft op basis van het onderzoek een training ontwikkeld en samen met de onderzoekers een handleiding geschreven, zodat de kennis breed met elkaar binnen het netwerk gedeeld kan worden.

Doel van het project
Dit project heeft als doel een significante bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Er wordt geprobeerd de cognitieve en fysieke functies die aangedaan zijn te herstellen, binnen de mogelijkheden die er nog zijn, en gericht op het leren navigeren.

Meer informatie over Van Binnen naar Buiten:

Voor het project heeft Lelie zorggroep een subsidie ontvangen van FNO Klein Geluk. 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.