Ontmoet de onderzoekscommissie - Doelgroep Expertisecentrum Slingedael | Lelie zorggroep wzw

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie van Slingedael

De onderzoekscommissie is dagelijks bezig met het vergroten van kennis en expertise van het syndroom van Korsakov. Op deze pagina introduceren ze zichzelf. Benieuwd naar de onderzoeken die gepubliceerd zijn? Je vindt er een aantal in onze kennisbank. Wil je zelf graag onderzoek doen bij Slingedael? Hier lees je er meer over.


Albert Postma

Albert Postma is hoogleraar Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij leidt het ‘Memory & Space’ lab, waarin hij samen met enthousiaste collega’s en studenten het menselijk geheugen bestudeert. Speciaal kijkt hij naar de gevolgen van hersenbeschadiging op de kunst van het herinneren. In 2000 is hij begonnen met onderzoek bij bewoners met het syndroom van Korsakov. Sinds 2015 is Albert verbonden aan Slingedael als hoofd van de onderzoekscommissie (OC). Hij vindt het een voorrecht om met inspirerende onderzoekers in de OC te mogen samenwerken. De OC kijkt niet alleen naar geheugen maar naar tal van andere aspecten die het functioneren van bewoners belemmeren of juist kunnen stimuleren. Vanaf 2016 is hij tevens lid van de wetenschappelijke adviesraad van het Korsakov Kenniscentrum.


Jan Wijnia

Jan W. Wijnia werkt als opleider Specialist Ouderengeneeskunde en onderzoeker op de opname-unit voor observatie en Korsakov-diagnostiek in Slingedael. Jan’s werkervaring betreft acute psychiatrie, neurologie, revalidatiezorg en palliatieve zorg. Zijn eerste spreekuur was bij Kruispost in Amsterdam voor mensen die onverzekerd waren, dakloos of asielzoeker. Hij heeft op de kaart gezet dat het syndroom van Korsakov begint als een delirium. Richtlijnen voor behandeling schieten hier tekort. Jan is gepromoveerd bij de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het mooie aan het werk vindt hij de persoonsgerichte zorg, door observatie leren en dat praktisch toepassen.


Erik Oudman

Erik is sinds 2011 als onderzoeker en psycholoog verbonden aan Slingedael. Hij promoveerde in 2016 aan de Universiteit Utrecht op zijn onderzoek naar het lerend vermogen en het vergroten van zelfstandigheid van Korsakov-patiënten. Sindsdien doet hij nog steeds onderzoek naar het (verbeteren van) het geheugen bij Korsakov, maar ook het sociale functioneren, het voorkomen van de ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze doelgroep. Hij begeleidt Mirjam van Dam, Misha Oey en Roeline Biemond als co-promotor bij hun promotietraject. Erik werkt klinisch als GZ-psycholoog en is als docent verbonden aan de RINO Groep Utrecht.


Misha Oey

Misha Oey is sinds 2017 werkzaam als psycholoog en onderzoeker bij Slingedael. Hiervoor heeft ze 4 jaar gewerkt bij een neuropsychologie-praktijk en een onderzoekscentrum voor bewegingsstoornissen in de Verenigde Staten. Naast haar werk als psycholoog op de observatie- en screeningsunit, doet Misha een deeltijd promotietraject bij de Universiteit Utrecht, waarin ze apathie bij het syndroom van Korsakov onderzoekt. Binnen dit promotieonderzoek heeft zij twee artikelen geschreven: lichtsimulatie-therapie bij het syndroom van Korsakov en apathie bij Korsakov patiënten met en zonder bijkomende vasculaire problematiek. Wat haar werk mooi maakt? De mogelijkheid om wetenschappelijke kennis te verbinden aan de praktijk, en vice versa!


Sterre Smits

Sterre Smits is onderzoeker bij Korsakov Expertisecentrum Slingedael onder begeleiding van Albert Postma. In haar promotietraject gaat Sterre onderzoek doen naar verschillende interventies die het Prospectief geheugen ondersteunen, om zo de autonomie en kwaliteit van leven te vergroten bij mensen met het syndroom van Korsakov. Naast onderzoeker is ze ook klinisch werkzaam als psycholoog bij Slingedael. Haar co-promotor is Erik Oudman.

 


Mirjam van Dam

Mirjam heeft klinische gezondheidswetenschappen (richting verplegingswetenschap) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft tijdens haar afstuderen onderzoek gedaan naar persoonsgerichte zorg en doet nu promotieonderzoek naar verpleegkundige uitdagingen in de zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. Naast onderzoeker is zij ook praktijkverpleegkundige ouderenzorg bij Slingedael. Het unieke aan haar functie is dat ze praktijk met onderzoek kan verbinden. Haar ambitie is om het verpleegkundig vak te professionaliseren en verpleegkundigen en verzorgenden te inspireren trots te zijn op hun beroep!

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.