Onderzoekers aan het woord | Lelie zorggroep wzw

Onderzoekers aan het woord

Onderzoekers aan het woord

Onderzoekers binnen Slingedael vergroten dagelijks kennis over het syndroom van Korsakov. Deze onderzoeken hebben als doel om het leven van mensen met het syndroom van Korsakov te verbeteren of om meer inzicht te krijgen in deze aandoening. Op deze pagina stellen de onderzoekers zichzelf voor en vertellen zij over hun onderzoek.

Ben je benieuwd naar de onderzoeken die al gepubliceerd zijn? Die vind je in onze kennisbank. Wil jij ook bijdragen aan het onderzoek naar Korsakov? Slingedael biedt ook jou de mogelijkheid om zelf onderzoek te doen. Hier lees je er meer over!


Naam: Sigrid Bijma 
Studie:
Research Master Psychology aan de Universiteit van Amsterdam
Onderwerp onderzoek:
Kan muziektherapie apathie bij mensen met Korsakov verminderen?
Periode onderzoek:
1 januari t/m 1 augustus 2022

Voor haar masterthesis heeft Sigrid in een pilot studie onderzocht of muziektherapie kan zorgen voor een vermindering van apathie in mensen met Korsakov. Hierbij heeft ze samengewerkt met Tijs de Boer, die werkzaam is als muziektherapeut in Slingedael. In de praktijk lijkt muziektherapie succesvol te zijn voor mensen met Korsakov, echter is de effectiviteit van muziektherapie voor deze doelgroep nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Bij andere neurologische patiëntengroepen is gebleken dat muziektherapie apathie kan verminderen. Apathie is een stoornis in de motivatie, die ervoor zorgt dat mensen veel externe begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Een helft tot driekwart van de mensen met Korsakov vertoont symptomen van apathie, en de ernst van apathie is relatief hoog bij deze doelgroep. De resultaten van de pilot studie, waaraan vijf bewoners van Slingedael hebben meegedaan, suggereren dat muziektherapie op de korte termijn enkele gunstige effecten zou kunnen hebben voor mensen met Korsakov, zoals een toename van fysieke betrokkenheid en doelgericht gedrag en een meer positieve stemming.

"Super dat er binnen Slingedael de mogelijkheid is om praktijkgericht onderzoek te doen bij een interessante doelgroep. Er wordt veel ruimte gegeven om je eigen ideeën tot uitvoer te brengen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Samen met de expertise van de collega's binnen Slingedael, zorgt dit voor een fijne en leerzame werkomgeving!"

Sigrid presenteerde de resultaten van haar onderzoek in een webinar. Bekijk 'm hier terug!


Naam: Fé Hermens 

Studie: Master Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht
Onderwerp onderzoek: Kunnen mensen met Korsakov een route aanleren?
Periode onderzoek: 1 december t/m 1 maart

In hoeverre kunnen mensen met Korsakov een nieuwe route leren? Dat onderzoekt Fé Hermens voor haar masterthesis. Ze vergelijkt verschillende manieren van routes leren met elkaar, zoals 'foutloos leren', waarbij geprobeerd wordt om het maken van fouten tijdens het leerproces zo veel mogelijk te voorkomen. 'Foutloos leren' wordt binnen Slingedael al regelmatig ingezet, omdat het een effectieve leermethode blijkt te zijn. Uit haar onderzoek zal blijken of dit ook geldt voor het aanleren van routes. Dit zou de zelfstandigheid en autonomie voor mensen met Korsakov vergroten.

Fé maakt tegelijkertijd een handleiding, zodat deze training ook in andere instellingen gebruikt kan worden. Om deze handleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, spreekt ze experts van verschillende gebieden.

"Ik vind het erg leuk en leerzaam om dit onderzoek te doen en om de bewoners persoonlijk te spreken tijdens het wandelen. Verder is er een fijne sfeer binnen Slingedael en zijn collega’s behulpzaam. Ik hoop dat dit onderzoek zal zorgen voor meer kennis over Korsakov en een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van bewoners in Slingedael en andere instellingen."

Fé presenteerde de resultaten van haar onderzoek in een webinar. Bekijk 'm hier terug! 


Naam: Thom van der Stadt 
Studie:
Master Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht
Onderwerp onderzoek: Pijnperceptie, neuropsychiatrische problemen en cognitie bij patiënten met Korsakov
Periode van onderzoek: 1 december t/m 1 maart

Tom presenteerde de resultaten van zijn onderzoek in een webinar. Wil je in contact komen met Thom? Stuur hem dan een e-mail.

Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar pijn bij mensen met syndroom van Korsakov, in tegenstelling tot patiëntengroepen zoals Alzheimer, Huntington en Parkinson. Uit deze laatstgenoemde onderzoeken bleek dat er een veranderde pijnperceptie is van deze patiënten, dus dat zij juist meer of minder pijn voelen dan normaal. Daarom wilde Thom van der Stadt dit ook gaan onderzoeken bij Korsakov-patiënten. In Slingedael nam hij verschillende vragenlijsten af bij mensen met Korsakov en hun zorgverleners. En uit het onderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een veranderde pijnperceptie bij Korsakov-patiënten. Het is dus zeker relevant om dit nader te onderzoeken, zodat de pijn of de gevolgen hiervan beter behandeld kunnen worden.

"Ik vind Slingedael een mooie zorginstelling om onderzoek te doen, zeker omdat er nog veel niet bekend is over Korsakov! De collega's binnen Slingedael zijn erg behulpzaam en met de bewoners kan je altijd een praatje maken. Ik raad volgende studenten/onderzoekers daarom van harte aan om hier onderzoek te gaan doen."


Naam: Sanne Böing
Studie: Promotietraject voor Cognitieve Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht
In een webinar presenteerde Sanne de resultaten van haar onderzoek. Bekijk het webinar hier terug. Wil je in contact komen met Sanne? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Nairobi Vlot
Studie
: Master Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht & Master Forensische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwerp onderzoek: Moreel redeneren, empathie en cognitieve flexibiliteit bij patiënten met Korsakov.
In een webinar presenteerde Nairobi de resultaten van haar onderzoek. Bekijk het webinar hier terug. Wil je in contact komen met Nairobi? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Dianne Herrmann
Studie: Master Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht 
Onderwerp onderzoek: Het geheugen van Korsakov-patiënten voor de Covid-19 periode

Gerelateerd aan Covid-19 schreef Dianne haar thesis over het autobiografische geheugen van Korsakov-patiënten. Er is al eens eerder een onderzoek gedaan naar Korsakov-patiënten en het geheugen na 9/11. De uitkomst van dit onderzoek was dat Korsakov-patiënten het voorval redelijk goed hadden onthouden. Dianne maakte in haar onderzoek voornamelijk gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews om zo het geheugen van een Korsakov-patiënt te onderzoeken.

"Ik raad het van harte aan om onderzoek te doen bij Slingedael! Zeker als je later graag met deze doelgroep wilt werken en/of interesse hebt in complexe ziektebeelden. Ook draagt het gedane onderzoek ook echt iets bij aan de kennis over Korsakov.”

In een webinar presenteerde ze haar onderzoeksresultaten. Wil je in contact komen met Dianne? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Larissa Vermeulen
Studie:
Master Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht
Onderwerp onderzoek: Apathie en het executief functioneren bij Korsakov-patiënten

Bij executief functioneren gaat het om doelgericht uitvoeren van taken, wat onder andere flexibiliteit, planning en impulsbeheersing vergt. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat apathie en executief disfunctioneren veelvoorkomend is bij mensen met het syndroom van Korsakov. Beide maken patiënten hulpbehoevend waardoor hun autonomie wordt ingeperkt. Ondanks dit gegeven is er nog weinig onderzoek naar gedaan. In Slingedael heeft Larissa testen en vragenlijsten bij Korsakov-patiënten afgenomen. Al deze resultaten zijn verzameld en maken deel uit van een grotere studie waar nog twee andere instellingen aan meewerken. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de onderzochte Korsakov-patiënten apathie ervaren. Ook zijn er aanwijzingen dat apathie zorgt voor een slechter executief functioneren.

"Doordat mijn interesse altijd heeft gelegen bij zorginstellingen vond ik het erg leuk om mijn onderzoek hier te kunnen uitvoeren. Collega’s van Slingedael hebben mij goed geholpen bij het verzamelen van mijn data en het benaderen van de bewoners."

In een webinar presenteerde ze haar onderzoeksresultaten. Wil je in contact komen met Larissa? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Sterre Smits
Studie: Master Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht
Onderwerp onderzoek: Het gebruik van een smartwatch als geheugensteun voor Korsakov- patiënten

Sterre deed onderzoek naar het gebruik van een smartwatch bij Korsakov-patiënten. Een smartwatch geeft meldingen wanneer een taak uitgevoerd moet worden. De deelnemende Korsakov-patiënten kregen een kwartier voor aanvang en 5 minuten na de starttijd een herinnering dat ze bijvoorbeeld de tafel moeten dekken. Voor de verpleging en de patiënten kan een smartwatch ontzettend helpend zijn, omdat de patiënten niet herinnerd hoeven worden, dit gaat allemaal via de smartwatch. Dit verhoogt het gevoel van onafhankelijkheid, wat uiteindelijk kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Sterre raadt het aan om onderzoek te doen binnen Slingedael:

“Het is ontzettend gezellig met de bewoners en ik maak altijd wel weer wat mee als ik in de binnenplaats zit.”

Sterre presenteerde haar onderzoek door middel van een webinar, die je hier kan terugkijken. Wil je in contact komen met Sterre? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Lianda Buijzert
Studie: 
Praktijkverpleegkundige
Onderwerp onderzoek: Hoe verzorgenden en verpleegkundigen omgaan met agitatie en/of agressie bij cliënten met het syndroom van Korsakov

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar agitatie en/of agressie bij Korsakov-patiënten. Vooralsnog is het vaak onduidelijk hoe verzorgenden en verpleegkundigen omgaan met agitatie en/of agressie bij patiënten met Korsakov. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat er onvoldoende gesproken wordt over een incident, dat de scholing onvoldoende is afgestemd op de doelgroep, door het verminderd ziekte-inzicht van de doelgroep of door een teveel aan verschillende omgangsplannen. Het doel van het onderzoek is: inzicht krijgen in op welke manier verzorgenden en verpleegkundigen omgaan met Korsakov-patiënten die geagiteerd of agressief vertonen.
Lianda werkt al 13 jaar bij Lelie zorggroep, in verschillende functies. Een aantal jaar geleden heeft zij samen met collega’s de Observatie en Screenings Unit opgezet op locatie Slingedael. Daarnaast zette Lianda een nieuwe afdeling op waarbij cliënten worden gestimuleerd tot meer zelfredzaamheid en zelfmanagement. Ze voert haar afstudeeronderzoek uit voor de hbo-opleiding tot verpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.

“Hoe mooi is het om binnen een Korsakov expertisecentrum bij te dragen aan meer kennis over deze doelgroep!”

Wil je in contact komen met Lianda? Stuur haar dan een e-mail.


Naam: Anne Bergmans
Studie: Master Applied Cognitive Psychology aan de Universiteit Utrecht
Onderwerp onderzoek: Het effect van een gecombineerde wandel en foutloos leren interventie op cognitie, conditie, kwaliteit van leven en route leren bij Korsakov-patiënten

Het syndroom van Korsakov is heel complex. Er is nog maar weinig bekend op welke manier we het leven van een Korsakov-patiënt kunnen verbeteren. Veel patiënten met het syndroom van Korsakov kampen met ernstige geheugenproblemen, waardoor zij vaak moeite hebben met het leren van nieuwe gebruiken en zelfstandig leven, wat hun kwaliteit van leven negatief kan beïnvloeden. Daarnaast vormt een vaak verzwakte gezondheid bij patiënten ook een beperking in het doen en laten. Anne onderzocht het effect van een interventie waarin ze een nieuwe leermethode (foutloos leren) en fysieke bewegingen (buiten wandelen) combineerde. Hierbij onderzocht Anne het effect op subjectieve kwaliteit van leven, conditie, algehele cognitie en prestaties betreffende het leren van de wandelroute.

“Naast dat het erg leuk was om veel persoonlijk contact te hebben met de patiënten, heb ik ook heel veel geleerd van het onderzoek!”

In haar webinar presenteerde ze haar onderzoeksresultaten. Wil je in contact komen met Anne? Stuur haar dan een e-mail.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.