Onderzoek - Korsakov Expertisecentrum Slingedael | Lelie zorggroep wzw

Onderzoek

Onderzoek in Slingedael

Naast het bieden van zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov wordt op Slingedael ook uitgebreid onderzoek verricht. De onderzoekscommissie, aangevuld door diverse promotiestudenten van de Universiteit Utrecht is dagelijks bezig met het vergroten van hun kennis over dit syndroom, met als doel om het leven van mensen met het syndroom van Korsakov te verbeteren. Voorbeelden van onderzoeken zijn bijvoorbeeld 'Van binnen naar buiten' en 'Foutloos leren'. In de kennisbank is een aantal publicaties te vinden.

In het onderstaande filmpje vertellen de onderzoekers over de onderzoekstak van Slingedael.

Onderzoeksagenda

In de onderzoeksagenda 2021-2025 vertelt de onderzoekscommissie over het onderzoek wat ze doen, en over de onderzoeken die er in de komende tijd op de planning staan. De bekijk de onderzoeksagenda hier

Onderzoekslijnen

Het onderzoek naar het syndroom van Korsakov verloopt langs drie onderzoekslijnen.

  1. Korsakov: lichamelijke aspecten 
    Het syndroom van Wernicke-Korsakov (WKS) kent verschillende beloopsvormen: volledig herstel, overlijden, blijvend syndroom van Korsakov en vormen met meer ernstige afwijkingen. Vroeg-signalering van motorische afwijkingen bij het syndroom van Wernicke-Korsakoff heeft grote waarde voor de kwaliteit van de diagnose, prognose en het voorkomen van chronische cognitieve en motorische functiestoornissen. Binnen deze onderzoekslijn verricht Jan Wijnia, Specialist Ouderengeneeskunde, promotieonderzoek naar motorische problemen en de prognose van het functioneren bij patiënten die opgenomen worden in de acute fase van WKS.

  2. Korsakov: cognitie, gedrag en revalidatie 
    Het syndroom van Korsakov is een ernstige aandoening, waarbij ernstige stoornissen in cognitie en gedrag centraal staan. De huidige kennis over het cognitieve en gedragsmatige functioneren heeft nog slechts in beperkte mate geleid tot verbetering van de cognitieve revalidatie voor patiënten met het syndroom van Korsakov. Binnen deze onderzoekslijn verricht Erik Oudman, psycholoog, promotieonderzoek naar het geheugen en lerend vermogen bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Recentelijk verrichte hij onderzoek naar het foutloos opnieuw aanleren van alledaagse vaardigheden in Slingedael.

  3. Korsakov: autonomie, persoonlijkheid en zorg 
    Lichamelijke beperkingen en stoornissen in cognitie en gedrag hebben een grote impact op de autonomie van cliënten met het syndroom van Korsakov. Slingedael heeft als primaire doelstelling om de autonomie van cliënten te vergroten en de gevolgen van beperkingen in de autonomie te beperken (o.a. eenzaamheid en psychiatrische problemen). Verbaal of fysiek agressief gedrag komt regelmatig voor bij mensen met het syndroom van Wernicke-Korsakov. Er is grote behoefte aan nader onderzoek naar het vergroten van autonomie en het verkleinen van de gevolgen van autonomiebeperking en van persoonlijkheidsproblemen bij het syndroom van Korsakov.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.