Verwijzers | Lelie zorggroep wzw

receptie
mobiel
folder
site
zorgadviesbureau

Verwijzers

Zoekt u voor uw cliënt met het syndroom van Korsakov of daaraan verwante problematiek gespecialiseerde zorg, thuis of intramuraal? U bent aan het goede adres bij korsakovcentrum Slingedael.

Twee locaties

Korsakovcentrum Slingedael in Rotterdam bestaat uit twee locaties:

 • Locatie Slingedael (Slinge 901, 3086 EZ, Rotterdam) voor langdurig verblijf en rehabilitatie van cliënten met het syndroom van Korsakov.
 • Locatie Tussendael (Charloisse Lagedijk 951, 3084 LD, Rotterdam) voor dagbehandeling, opname en intervalopnames voor cliënten die (mogelijk) het syndroom van Korsakov hebben. In Tussendael is ook de arbeidsmatige dagbesteding voor bewoners met korsakov gehuisvest en een opname-unit waar mensen met psychogeriatrische stoornissen, al dan niet met alcoholproblematiek en gedragsstoornissen, geobserveerd worden en zo nodig langdurig verblijven.

Wie wij hulp bieden

Mensen met (mogelijk) alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, al dan niet reeds gediagnosticeerd als syndroom van Korsakov. Op beide locaties van korsakovcentrum Slingedael wordt nooit alcohol gedronken. Voor eventuele detox-opname werken we samen met o.a. Bouman GGZ.

Wat wij bieden

 • Telefonische consultatie
  Voor wie: huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten, transferverpleegkundigen en GGZ
  Door wie: specialist ouderengeneeskunde, GZ-(neuro)psycholoog en maatschappelijk werker

 • Consult aan huis met het oog op mogelijke nadere diagnostiek
  Voor wie: huisartsen, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en GGZ
  Door wie: specialist ouderengeneeskunde) en GZ-(neuro)psycholoog

 • Begeleiding en advies bij korsakov in de thuissituatie om een gezond(er) leef- en eetpatroon te bevorderen. Tevens: als toeleiding naar dagbehandeling en/of opname

 • Gevarieerde dagbehandeling (op locatie Tussendael) om een gezond(er) leef- en eetpatroon, zinvolle bezigheden en sociaal contact te bevorderen. Er wordt gewerkt aan verbeterdoelen vanuit een multidisciplinair team

 • Opname op verdenking van het syndroom van Korsakov. Tevens: mogelijkheid tot intervalopnames om mantelzorgers te ontlasten

Onze contactgegevens

Alle professionals zijn bereikbaar via:
T (010) 29 31 555
E slingedael@leliezorggroep.nl

Andere vormen van zorg, hulp behandeling en begeleiding

Kijk voor het volledige aanbod van Lelie zorggroep in Rotterdam op www.leliezorggroep010.nl.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.