Verwijzers | Lelie zorggroep wzw

Verwijzers

Verwijzers

Heeft u bij uw cliënt het vermoeden van Korsakov, of heeft uw cliënt al de diagnose en wilt u hem of haar aanmelden? U bent aan het goede adres bij Korsakov Expertisecentrum Slingedael. Ook voor consultatie en advies kunt u bij ons terecht.

Twee locaties

Korsakov Expertisecentrum Slingedael in Rotterdam-Zuid bestaat uit twee locaties:

 • Locatie Slinge
  Voor langdurig verblijf en rehabilitatie van cliënten met het syndroom van Korsakov
 • Locatie Groene Kruisweg
  Voor dagbehandeling, opname en intervalopnames voor cliënten die (mogelijk) het syndroom van Korsakov hebben

Zorgaanbod

Wij bieden de volgende zorg:

 • Observatie en screening
  Onderzoek naar de aanwezigheid van het syndroom van Korsakov.
 • Langdurig wonen
  Voor mensen met de diagnose Korsakov en een WLZ-indicatie (ZZP 7).
 • Specialiste dagbehandeling
 • Ambulante begeleiding Korsakov
 • Incidenteel: langdurig wonen met dementie en Korsakov

Als u contact met ons opneemt, zal de opnamecoördinator informatie over uw cliënt uitvragen en de route van aanmelden uitleggen. In de acute fase van het syndroom van Korsakov, ook wel het syndroom van Wernicke/Wernicke Encefalopathie genoemd, is het van belang om de ondervoedingsproblematiek direct te behandelen. Het Thiamine-protocol bij het syndroom van Wernicke kan met u besproken worden, als een adequate inzet hiervan significant verschil kan maken in de aard van eventuele cognitieve restschade.

Aanmelden

Aanmelden kan via POINT of via ons consultformulier. Stuur het ingevulde formulier naar consulentkorsakov@leliezorggroep.nl

Opname

Als de cliënt akkoord bevonden is voor opname zonder diagnose, dan is onze observatie- en screeningsunit op locatie Groene Kruisweg de eerste stap. Dit betreft een tijdelijke opname voor observatie, diagnostiek en zorgadvies en zal, volgens een op de cliënt afgestemd zorgpad, ongeveer 16 tot 18 weken in beslag nemen. Een dergelijke aanvraag kan gedaan worden op basis van een ELV hoog complex:

 1. Ziekenhuizen kunnen dit aanvinken in hun aanvraag nazorg.
 2. Overige verwijzers kunnen ELV hoog complex aanvinken, op elke pagina een paraaf arts, en bij ondertekening de handtekening van de aanvragende arts en AGB-code.

Als er een diagnose uitkomt zal daar dan een passende indicatie voor aangevraagd worden bij het CIZ en zal er met de cliënt samen gekeken worden waar de voortgezette zorg zal plaatsvinden.

Indien er al een Wlz-indicatie is afgegeven door het CIZ geldt dezelfde aanmeldprocedure waarbij er een multidisciplinair besluit en zorgadvies gegeven wordt.

Als er een akkoord is voor opname, accepteren wij een WLZ 5 en WLZ 7 PG-grondslag. Indien er een andere indicatie is, maar uw cliënt wel passend lijkt voor onze specifieke korsakovzorg, dan denken wij graag met u mee.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de opnamecoördinator van Slingedael of vraag naar maatschappelijk werk. U kunt ons bereiken op;

T 010 – 293 1555
E slingedael@leliezorggroep.nl

Medisch secretariaat (voor medische gegevens)
E
medischsecretariaatslingedael@leliezorggroep.nl

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.