Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie

Muziek heeft de unieke eigenschap om de cliënt in beweging te zetten. Denk aan meebewegen op de maat, dansen of tot tranen toe geroerd zijn. Onze muziektherapeuten maken gebruik van die bijzondere eigenschap van muziek om klachten zoals somberheid, onrust of eenzaamheid te behandelen.

De muziektherapeut kan onder andere helpen bij:

  • het verbeteren van uw stemming en het tegengaan van depressie;
  • het uiten van gevoelens;
  • het stimuleren van contact en communicatie;
  • het opheffen van apathie;
  • het verminderen van angst, onrust of boosheid;
  • de acceptatie van een ziekte of rouwverwerking;
  • het verbeteren van de spraak, bijvoorbeeld bij spraakproblemen. 

Hoe wij te werk gaan

Muziektherapie vindt zowel groepsgewijs als individueel plaats.

Na de aanmelding van de cliënt is er allereerst een kennismaking met de muziektherapeut. De muziektherapeut doet ongeveer twee tot vijf observatiesessies om te bepalen welke interventie(s) passend zijn en of de muziektherapie goed past bij de behandelvraag van de cliënt. Na de observatie wordt de behandeling uitgevoerd. Tijdens ieder multidisciplinair overleg wordt de muziektherapie geëvalueerd. Daarin beslissen we om de behandeling af te sluiten of juist door te zetten. Ook kan het voorkomen dat we doorverwijzen naar een andere behandeldiscipline als de behandeling niet lijkt aan te slaan.

"Het mooie aan muziektherapie is dat mensen vaak gelijk opbloeien door de muziek.” - Muziektherapeut

Kosten en verwijzing

Muziektherapeuten werken op verwijzing van een arts of psycholoog. Deze verwijzing kan voortkomen uit een multidisciplinair overleg (MDO) of signalering vanuit zorgmedewerkers of mantelzorgers. Als een cliënt is opgenomen binnen Slingedael wordt de behandeling bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Contactgegevens

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor muziektherapie? U kunt een e-mail sturen naar muziektherapie@leliezorggroep.nl. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar een muziektherapeut.

Slingedael

Slinge 901, 3086 EZ, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.