Opnameproces

Onze zorg

Opnameproces

Wanneer de huisarts of behandelend arts vermoedt dat u of uw naaste lijdt aan het syndroom van Korsakov, kan hij/zij contact opnemen met de opnamecoördinator van Slingedael. Nadat de situatie en de aanmeldprocedure besproken is, vindt er een beoordeling plaats door het multidisciplinair aanmeldteam van Slingedael. De arts ontvangt vervolgens een terugkoppeling over de aanmelding.

Observatie en screeningsafdeling

Als er nog geen indicatie is, is een opname op onze observatie- en screeningsafdeling noodzakelijk. Deze is gevestigd op locatie Groene Kruisweg. Hier wordt gekeken wat er aan de hand is en of het stoppen van het alcoholgebruik positieve effecten heeft op het functioneren. Deze opname duurt gemiddeld 16-20 weken en zal bestaan uit observatie, diagnostiek en zorgadvies. Vervolgens wordt er een indicatie afgegeven en zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. Een opname op locatie Slinge is daar één van.

In de onderstaande weergave laten we stap voor stap zien hoe het opnameproces er uitziet. Tip: klik op de afbeelding voor een betere weergave.

Wonen in Slingedael

Als u op locatie Slinge wordt opgenomen, stellen wij in overleg met u en uw wettelijk vertegenwoordiger een persoonlijk behandel- en begeleidingsplan op dat regelmatig met u wordt besproken. Uw zorg en behandeling zijn in handen van een zogenaamd multidisciplinair team van zorgprofessionals. Denk daarbij aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog, muziektherapeut, maatschappelijk werker en afdelingsarts. De specialist ouderengeneeskunde blijft uw hoofdbehandelaar en adviseur.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het opnameproces? Dan kunt u contact opnemen met onze opnamecoördinator of één van de maatschappelijk werkers.

T 010 293 1555
E slingedael@leliezorggroep.nl

Slingedael

Slinge 901, 3086 EZ, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.