Webinar: Sophie Schubert over de relatie tussen taalvaardigheden en het begrijpen van sociale situaties bij Korsakov

Webinar: Sophie Schubert over de relatie tussen taalvaardigheden en het begrijpen van sociale situaties bij Korsakov

Webinar: Sophie Schubert over de relatie tussen taalvaardigheden en het begrijpen van sociale situaties bij Korsakov

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met het syndroom van Korsakov moeite hebben om gedachten, gevoelens en intenties van anderen te begrijpen en te interpreteren. Het begrijpen van sociaal-cognitieve tekortkomingen is cruciaal voor de klinische praktijk en het onderzoek, omdat het van invloed is op hoe cliënten en zorgverleners dagelijks met elkaar omgaan. In een poging om sociale cognitie beter te begrijpen, richt onderzoek zich steeds meer op de relatie tot andere cognitieve domeinen, waaronder ook taal. Het taaldomein is tot op heden een relatief onontgonnen gebied in Korsakov-onderzoek.

Sophie Schubert, masterstudent Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, heeft daarom een exploratief onderzoek gedaan naar de relatie tussen taalvaardigheden en sociale cognitie bij mensen met het syndroom van Korsakov. Daarbij zijn er testen afgenomen die nog nooit eerder gebruikt zijn binnen deze patiëntenpopulatie, waaronder een taaltaak op woordniveau, een taaltaak op zinsniveau, en een sociale cognitie taak voor het interpreteren van indirect taalgebruik. Het in kaart brengen van de relatie tussen taalvaardigheden en sociale cognitie draagt bij een aan beter begrip van de cognitieve beperkingen en geeft nieuwe inzichten op het gebied van sociaal functioneren bij mensen met Korsakov.

Ben je benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Kijk het webinar hier terug.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.