Webinar: psycholoog Robin Boere over de verstoorde kennis van sociale normen

Webinar: psycholoog Robin Boere over de verstoorde kennis van sociale normen

Webinar: psycholoog Robin Boere over de verstoorde kennis van sociale normen

Een vreemde vertellen dat u zijn kapsel niet leuk vindt, voordringen in een rij als u haast heeft of een vreemde knuffelen zonder het eerst te vragen... Sociaal maatschappelijk geaccepteerd gedrag of niet?

Sociale cognitie wordt over het algemeen omschreven als het verwerken van sociale informatie dat ten grondslag ligt aan het vermogen om sociale informatie waar te nemen, te verwerken en te interpreteren. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met het syndroom van Korsakov problemen ervaren in de sociale cognitie. Niettemin heeft het identificeren en het begrijpen van sociale normen aanzienlijk minder aandacht gekregen. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat verworven sociale kennis, zoals gedragsnormen en schema's voor alledaagse situaties, essentieel is om te weten hoe men zich behoort te gedragen in sociale omgevingen.

Robin Boere, psycholoog en onderzoeker bij Korsakov Expertisecentrum Slingedael, deed daarom onderzoek naar in hoeverre mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met alcohol-gerelateerde dementie in staat zijn om sociale normen te identificeren en te begrijpen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Social Norms Questionnaire (SNQ-NL), een vragenlijst die specifiek is ontwikkeld om te bepalen in welke mate een persoon impliciete, maar breed aanvaarde sociale grenzen begrijpt en nauwkeurig kan identificeren. Het in kaart brengen hiervan kan ons verder helpen begrijpen welke moeilijkheden worden ervaren door patiënten en zorgverleners in het sociale gedrag, aangezien problemen in het nauwkeurig beoordelen van sociale normen mogelijk kunnen bijdragen aan de ernstige gedragsproblemen die worden waargenomen bij alcohol gerelateerde stoornissen.


In een webinar vertelt Robin over de resultaten van zijn onderzoek. Wil je erbij zijn? Meld je (gratis) aan!

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.