Webinar: over ADL-functioneren en zelfredzaamheid bij Korsakov

Webinar: over ADL-functioneren en zelfredzaamheid bij Korsakov

Webinar: over ADL-functioneren en zelfredzaamheid bij Korsakov

Slingedael is onderdeel van een kennisnetwerk, waarbinnen we nauw samenwerken en kennis uitwisselen met andere zorgorganisaties. Ook binnen de webinar-serie leren we graag van de expertise van andere collega-organisaties. Daarom deze keer in het webinar: Eline Böhner, ergotherapeut en klinisch epidemioloog bij Atlant. 

In de ruim 11 jaar die Eline als ergotherapeut bij Atlant met mensen met het syndroom van Korsakov werkt, ziet zij dat er als gevolg van de ernstige cognitieve stoornissen, gedragsproblemen, en verschillende comorbiditeiten, moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering van ADL taken en de zelfredzaamheid in het gedrang komt.

Uit onderzoek bij gezonde ouderen en bij mensen met dementie blijkt dat goede ADL vaardigheden worden geassocieerd met een tragere achteruitgang in mobiliteit, een verbetering in kwaliteit van leven, emotioneel welzijn, cognitief functioneren en een vermindering van probleemgedrag. Dit maakt het stimuleren van ADL vaardigheden een belangrijk onderwerp. Meer kennis over het dagelijks functioneren, de zelfredzaamheid en de wijze waarop ADL vaardigheden verbeterd kunnen worden bij mensen met het syndroom van Korsakov is nodig om goede zorg te kunnen leveren en gericht interventies te ontwikkelen om de kwaliteit van leven en het emotionele welzijn te bevorderen.

Tijdens haar opleiding tot klinisch epidemioloog heeft Eline haar afstudeeronderzoek gedaan naar de demografische en klinische factoren die geassocieerd zijn met ADL zelfstandigheid bij mensen met het syndroom van Korsakov. In het webinar licht Eline de uitkomsten van dit onderzoek toe en vertelt zij over haar voorgenomen promotieonderzoek binnen dit thema.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.