Palliatieve verpleging

palliatief

Palliatieve verpleging

Wanneer u van uw arts te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, is dat voor u en de mensen die om u heen staan een schok. Wie zorgt er voor mij? Is mijn leven nu alleen nog een lijdensweg? Hoe moet het nu verder? Moet ik nu naar een ziekenhuis of kan ik ook thuis de laatste weken of dagen van mijn leven doorbrengen? Allerlei vragen die bij u op kunnen komen wanneer u deze boodschap te horen hebt gekregen. Lelie zorggroep helpt u graag bij het vinden van antwoorden op uw vragen.

Specialistische zorg

Naast de basiszorg biedt Lelie zorggroep specialistische palliatieve thuiszorg. Deze zorg is speciaal bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die graag thuis willen blijven wonen tot het einde van hun leven, of tot een opname in een hospice of instelling. Denk aan aandoeningen zoals kanker, hartfalen of COPD. De zorg van de verpleegkundige palliatieve zorg kan uit langere periode bestaan, van enkele dagen of maanden tot verschillende jaren.

Continuïteitshuisbezoeken

Het is mogelijk om een verpleegkundige palliatieve zorg mee te laten denken in uw situatie terwijl u verder nog geen persoonlijke verzorging nodig heeft. Dit kunnen onze gespecialiseerde verpleegkundigen doen via huisbezoeken, waarbij een eenmalig huisbezoek ook behoort tot de mogelijkheden. De verpleegkundige, gespecialiseerd in palliatieve zorg, kijkt samen met u hoe u de tijd die u nog heeft zo goed en aangenaam mogelijk kunt doorbrengen.

Hoe wij werken

Lelie zorggroep biedt palliatieve zorg aan huis. Deze zorg is speciaal bedoeld voor mensen met een ongeneeslijke ziekte die graag thuis willen blijven wonen tot het einde van hun leven. Bij het geven van de zorg streven wij ernaar de kwaliteit van uw leven zo hoog mogelijk te houden. Dit doen wij door:

  • Pijn- en symptoombestrijding (altijd in samenwerking met uw arts)
  • Emotionele/psychische ondersteuning
  • Ondersteuning op het gebied van zingeving en geloof
  • Hulp bij het afscheid nemen van uw dierbare
  • Samen te werken met andere professionals voor zoveel mogelijk leefcomfort in de laatste dagen van het leven
  • Mantelzorgondersteuning

Hierbij staan de wensen van u en uw naasten centraal. "Palliatief " is afgeleid van het woord "pallium" wat mantel betekent. Wij proberen de zorg zo te verlenen dat u deze ervaart als een beschermende mantel. De zorg kan een paar dagen, enkele weken of een paar maanden duren.

Daarnaast werken wij ook nauw samen met andere mensen die bij uw situatie betrokken zijn, zoals uw huisarts, de apotheek, vrijwilligers, familie, vrienden, buren, de mantelzorg en andere betrokkenen. Door goed samen te werken kan aan uw wensen en vragen beantwoord worden. Onze verpleegkundigen zijn deskundig en bieden zorg die afgestemd is op uw persoonlijke omstandigheden.

Wij staan met onze liefdevolle zorg om u heen tijdens/richting het einde van het leven. Op grond van de Bijbel vindt Lelie zorggroep bescherming van het leven belangrijk en kan/wil daarom niet meewerken aan actieve levensbeëindiging.

Indicatie en kosten

Palliatieve verpleging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onze wijkverpleegkundige of palliatief verpleegkundige komt bij u thuis en stelt de indicatie. Klik hier voor meer informatie over de financiering van de kosten.

Contact en aanvragen

Om zorg te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een intakegesprek. Zo nodig komen we meteen voor het eerste zorgmoment.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.