Begeleiding bij dementie

Casemanager

Begeleiding bij dementie

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie heeft of wanneer de diagnose al is gesteld dan kan dat veel vragen oproepen. Vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de ziekte en het verloop ervan, over de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning of over de hulp en begeleiding die mantelzorgers kunnen krijgen. Lelie zorggroep ondersteunt u graag.

Hoe wij werken

Veel mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis, in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorgers willen vaak graag aan die wens tegemoet komen. Met hulp en advies van de casemanager dementie, lukt dat op een goede manier. Wanneer kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met de casemanager dementie?

  • Als u zich onzeker voelt, het gevoel heeft dat er iets niet pluis is en u hier graag over wilt praten
  • Als u twijfelt over uw geheugen of dat van een ander
  • Als u zorgt voor iemand die vergeetachtig is van wie het gedrag verandert
  • Als u voor iemand zorgt die dementie heeft en u uw vragen en zorgen met een deskundige wilt bespreken
  • Wanneer u iemand zoekt die goed de weg weet in de wereld van wonen, zorg en welzijn

De casemanager is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij is op de hoogte van alle mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning bij u in de buurt, kent de (financiële) regelgeving en heeft allereerst oog voor uw belang. Zij kan u bijstaan in het hele ziekteproces, van het allereerste ‘niet pluis’ gevoel tot opname van de persoon met dementie of diens overlijden. De casemanager behartigt tijdens het ziekteproces de belangen op het gebied van wonen, welzijn en zorg van uzelf en van degenen die voor u zorgen.

Begeleiding bij dementie

Er kan ook (extra) begeleiding geboden worden door een medewerker van de ambulante hulpverlening. Hierover leest u meer op www.agathos-hulpverlening.nl

Indicatie en kosten

Casemanagement dementie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Onze wijkverpleegkundige of casemanager dementie komt bij u thuis en stelt de indicatie. Klik hier voor meer informatie over de financiering van de kosten.

Contact en aanvragen

Om hulp te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. Onze casemanager dementie maakt een afspraak voor een intakegesprek.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.