Langdurige begeleiding

pniel 8 hospice

Langdurige begeleiding

De heer De Lange (53) is vader van de 26-jarige Luc. Vijf jaar geleden is bij Luc de diagnose schizofrenie gesteld. In het verdriet om de ziekte van hun jongen hebben de heer De Lange en zijn vrouw zich verdiept in deze ziekte en het beste voor hun zoon gezocht. Gelukkig stuitte de heer De Lange op een begeleid wonen-project in hun eigen stad. Luc woont daar nu alweer drie jaar. Elke dag gaat de heer De Lange even langs bij Luc. Allerlei voorkomende klussen regelt hij voor zijn zoon. Laatst is zijn vader, de opa van Luc overleden. Meer en meer maakt de heer De Lange zich zorgen over hoe het later met Luc moet als hij zelf wegvalt. Zeker nu het karakter van Luc steeds verder verandert. Ook de dagelijkse zorg voor Luc in vorm van tal van praktische klussen, is de heer de Lange te veel geworden. Een tijdje geleden kwam de heer de Lange er zelf niet meer uit. Een klein incident werd de drup die de emmer deed overlopen. De maatschappelijk werker met wie de heer de Lange over zijn zorgen sprak, raadde aan langdurige ondersteuning te zoeken. Nu helpt Frank, een medewerker van Lelie zorggroep die voorlopig eenmaal per twee weken langs komt, de heer de Lange weer structuur en rust in zijn leven te krijgen, zonder de zorg voor Luc uit handen te geven.

Wat biedt Lelie zorggroep?

Langdurige begeleiding en zorg aan mantelzorgers om hen te ondersteunen in hun taak als mantelzorger en hun draagkracht te vergroten. Door individuele gesprekken krijgt de mantelzorger inzicht in het eigen handelen en leert deze vaardigheden om de taak van mantelzorger langdurig te kunnen vervullen.

Voor wie?

Voor mantelzorgers waarbij signalen van overbelasting (psychisch, lichamelijk of gedragsmatig) in ruime mate voorkomen.

Contact en aanvragen

Om begeleiding te ontvangen kunt u direct bij ons terecht. U kunt rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het team in uw buurt of via ons centrale telefoonnummer. We verkennen graag samen met u de mogelijkheden voor langdurige begeleiding.

Financiering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor mantelzorgondersteuning, is het nodig om een aanvraag voor mantelzorgondersteuning te doen. Waar u deze aanvraag doet is afhankelijk van uw vraag. Mantelzorgondersteuning kan gefinancierd worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente), de Jeugdwet (gemeente) de Wet langdurige zorg (aanvragen via ons) of vanuit de zorgverzekeringswet (huisarts / verzekeraar). In deze infographic van het Expertisecentrum Mantelzorg kunt u voor uw situatie de juiste route kiezen. Komt u er niet uit? Dan kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen, wij kijken graag met u mee.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.