Geestelijke verzorging | Lelie zorggroep wzw

geestelijke verzorging 3

Geestelijke verzorging

Het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis is een periode waarin levens- en zingevingsvragen naar boven komen. Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en begeleiding. Dat doen zij voor alle bewoners van onze locaties, ongeacht hun levensovertuiging.

Lelie zorggroep werkt vanuit een christelijke overtuiging. Deze is geworteld in een brede protestantse traditie. Wij werken vanuit de visie: “In Christus’ liefde telt iedereen mee.” Vanuit die visie vinden we het geestelijk welzijn van onze bewoners erg belangrijk. Daarom zijn er ook geestelijk verzorgers werkzaam in de verpleeghuizen van Lelie zorggroep. Iedere bewoner die behoefte heeft aan ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen kan een beroep doen op de geestelijk verzorger. De gesprekken met een geestelijk verzorger zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

Vieringen

Geestelijk verzorgers van Lelie zorggroep organiseren daarnaast diverse groepsbijeenkomsten zoals weeksluitingen, belevingsvieringen en/of gespreksgroepen. Deze bijeenkomsten worden qua inhoud en karakter afgestemd op de beleving en de levensvragen van de bewoners.

Relatie met kerken

Geestelijk verzorgers willen investeren in de relaties met lokale kerken en geloofsgemeenschappen. Dit omdat de geestelijke verzorging dient als een specialistische aanvulling op pastorale aandacht vanuit de eigen kerk of geloofsgemeenschap. Tegelijk staat geestelijke verzorging voor iedere bewoner open, ongeacht de levensovertuiging van de bewoner. Uitgangspunt voor het gesprek is datgene wat de bewoner bezig houdt en waarover vragen ontstaan. Samen wordt er gezocht naar zin- en betekenisgeving van levensgebeurtenissen.

Een mooi voorbeeld van het werk van de geestelijk verzorgers is een belevingsgerichte kerkdienst voor cliënten met dementie. Lees hier het verslag dat de redactie van het Lelie magazine hierover schreef.

Het werk van de geestelijk verzorgers wordt onder andere gesteund door de vriendenstichtingen van Lelie zorggroep.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.