WMO aanbod in Rotterdam | Lelie zorggroep wzw

hulpverlening

WMO aanbod in Rotterdam

U zoekt hulp of ondersteuning bij het schoonhouden van uw huis, dagbesteding of persoonlijke begeleiding? Lelie zorggroep biedt al deze vormen van zorg die wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U bent bij ons van harte welkom!

Wij bieden alle vormen van zorg, behandeling, ondersteuning, begeleiding en diensten vanuit onze christelijke identiteit, aan iedereen die dat nodig heeft. In zes wijken zijn wij preferente aanbieder van de gemeente Rotterdam.

Wij vinden het belangrijk voor uw zorg en welbevinden dat zorg in samenhang wordt geboden. Als u van meerdere soorten zorg en ondersteuning gebruik maakt, is het fijn dat dit wordt afgestemd. Doordat wij alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen bieden, kunnen wij deze hulp ook zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. Neemt uw zorgbehoefte toe? Dan kunt u gewoon gebruik blijven maken van de diensten van de voor u vertrouwde organisatie.

Voor informatie over ons WMO-aanbod belt u met onze aanmeldcoördinatoren, bereikbaar via indicatieswmorotterdam@leliezorggroep.nl. Voor informatie over het zorgaanbod in onze verpleeghuizen belt u met het zorgadviesbureau: 010 27 26 430. Kijk eens verder op onze website voor meer informatie over onze zorg en hulpverlening in Rotterdam. 


Heeft u naast onze zorg, ook hulp nodig van een andere partij in de stad, dan is het fijn te weten met wie we samenwerkingsrelaties hebben. Lelie zorggroep werkt in Rotterdam samen met de volgende partners:

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.