WMO aanbod in Rotterdam | Lelie zorggroep wzw

hulpverlening

WMO aanbod in Rotterdam

U zoekt hulp of ondersteuning bij het schoonhouden van uw huis, dagbesteding of persoonlijke begeleiding? Lelie zorggroep biedt al deze vormen van zorg die wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U bent bij ons van harte welkom!

Wij bieden alle vormen van zorg, behandeling, ondersteuning, begeleiding en diensten. In zes wijken zijn wij preferente aanbieder van de gemeente Rotterdam. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij zorg en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft.

Wij vinden het belangrijk voor uw zorg en welbevinden dat zorg in samenhang wordt geboden. Als u van meerdere soorten zorg en ondersteuning gebruik maakt, is het fijn dat dit wordt afgestemd. Doordat wij alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen bieden, kunnen wij deze hulp ook zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. Neemt uw zorgbehoefte toe? Dan kunt u gewoon gebruik blijven maken van de diensten van de voor u vertrouwde organisatie.

Voor informatie over ons WMO-aanbod belt u met onze WMO-regisseurs Anne-Margreet Stuurman en Pieter Kooy, bereikbaar via (0900) 2244777 en wmoindicatiesrotterdam@leliezorggroep.nl.

Voor informatie over het zorgaanbod in onze verpleeghuizen belt u met het zorgadviesbureau: (010) 27 26 430.

Kijk eens verder op www.leliezorggroep010.nl voor meer informatie over onze zorg en hulpverlening in Rotterdam. Lelie zorggroep is in de volgende gebieden voorkeursaanbieder (preferent) van de gemeente:

Gebied Preferent? Waarom preferent?
1. Centrum Preferent  
Vanuit ons zorgcentrum Atrium (Karel Doormanstraat) bieden we hulp bij huishouden, begeleiding, dagbesteding, activiteiten en maaltijden voor bewoners uit de wijk. Ook werken we hier samen met Radar ten behoeve van uw zorg en welzijn.
2. Charlois Preferent
In Charlois bieden we ons standaard pakket aan zorg- en hulpverlening. Wij leveren zorg, behandeling, begeleiding en services zodat u zo lang en fijn mogelijk thuis kunt blijven wonen. Tevens bieden we vanuit ons korsakovcentrum Slingedael zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met Korsakov.
3. Delfshaven Standaard

In Delfshaven bieden we ons standaard pakket aan zorg- en hulpverlening. Wij leveren zorg, behandeling, begeleiding en services zodat u zo lang en fijn mogelijk thuis kunt blijven wonen.

4. Feijenoord Standaard
In Feijenoord bieden we ons standaard pakket aan zorg- en hulpverlening. Wij leveren zorg, behandeling, begeleiding en services zodat u zo lang en fijn mogelijk thuis kunt blijven wonen.
5. Hillegersberg-
Schiebroek
Standaard  
In Hillegersberg-Schiebroek bieden we ons standaard pakket aan zorg- en hulpverlening. Wij leveren zorg, behandeling, begeleiding en services zodat u zo lang en fijn mogelijk thuis kunt blijven wonen.
6. Hoogvliet Preferent
Vanuit onze locaties Siloam (Kruisnetlaan) en Westerstein (Puitstraat) zijn er activiteiten, dagbesteding en maaltijden, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Ook biedt Siloam de mogelijkheid tot zelfstandig beschut wonen voor senioren met zorg en diensten van Lelie zorggroep. Verder bieden we in dit gebied hulp bij huishouden, begeleiding en thuiszorg. 
7. IJsselmonde Preferent
In onze locatie Oranjehof (Immanuel Kantstraat) bieden wij dagbesteding, activiteiten en maaltijden voor bewoners uit de omgeving. Ook zijn we in de wijk actief met ons thuiszorgaanbod, waaronder huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. We zijn betrokken bij diverse wijkinitiatieven.
8. Kralingen-
Crooswijk
Preferent
Vanuit onze locatie Pniël (Oudedijk) bieden we dagbesteding, dagbehandeling, activiteiten en maaltijden. In dit gebied bieden we verder onze gebruikelijke zorg- en hulpverlening.
9. Noord Standaard
In Rotterdam-Noord bieden we ons standaard pakket aan zorg- en hulpverlening. Wij leveren zorg, behandeling, begeleiding en services zodat u zo lang en fijn mogelijk thuis kunt blijven wonen.
10. Prins Alexander Preferent
Vanuit onze locatie De Burcht (Van Moorselpaats) en dagbesteding Carmenhof (Madernastraat) bieden we dagbesteding, dagbehandeling, activiteiten en maaltijden. In De Burcht is ook De Specialiteit gevestigd, waar u welkom bent voor een kopje koffie of maaltijd. Zorgwinkel De Kleine Burcht (Duikerstraat) is uw adres in de wijk voor informatie, advies en hulpmiddelen. Naast De Burcht ligt een beweegtuin waar u kunt werken aan uw conditie. We doen mee aan wijkinitiatieven zoals Het Palet van Open Arms dat naast De Burcht is gelegen.

 

Heeft u naast onze zorg, ook hulp nodig van een andere partij in de stad, dan is het fijn te weten met wie we samenwerkingsrelaties hebben. Lelie zorggroep werkt in Rotterdam samen met de volgende partners:

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.