Publicatie van collega Marjon over de inzet van een Enkel Arm index meting bij wondzorg

Publicatie van collega Marjon over de inzet van een Enkel Arm index meting bij wondzorg

Publicatie van collega Marjon over de inzet van een Enkel Arm index meting bij wondzorg

Naast het leveren van kwalitatief hoogwaardige wondzorg, doen onze wondconsulenten in opleiding onderzoek naar kwaliteitsverbeteringen op het gebied van wondzorg. Onlangs deed wondverpleegkundige Marjon Schot-Blokland, als onderdeel van haar opleiding, literatuuronderzoek naar de meerwaarde van de inzet van een Enkel Arm index meting (EAI) in de thuissituatie. Haar onderzoeksartikel is gepubliceerd in het WCS nieuws van september 2023.

  • Aanleiding voor dit onderzoek
    Voor de behandeling van cliënten met wonden en oedeem in de benen is het belangrijk om te weten of er sprake is van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). In de praktijk is deze vaatstatus niet altijd bekend op het moment dat er gestart wordt met compressietherapie (ACT), eventueel in combinatie met wondzorg.
  • Belangrijkste resultaten
    Uit de literatuur blijkt dat er onder behandelaren geen eenduidige denkwijze is, maar dat het weten van de vaatstatus voor de start van compressietherapie wel als gouden standaard wordt gezien. Men is het erover eens dat deze meting uitgevoerd zou moeten worden bij alle cliënten met wonden aan de onderbenen, door bevoegde en bekwame professionals en met de juiste apparatuur. Dat gebeurt echter nog niet in de dagelijkse praktijk.
  • Relevantie
    Uit dit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om de vaatstatus van de client met wonden aan de onderbenen te weten in de thuissituatie, voordat er gezwachteld wordt. Als er gestart wordt met zwachtelen wanneer er sprake is van PAV, zou dit kunnen leiden tot amputatie bij de client. Het is daarom relevant om de aanbevelingen in de publicatie op te volgen en te investeren in meetapparatuur en in ontwikkelen van een gestandaardiseerde werkwijze. Maar ook in de bevoegdheid en bekwaamheid van de betreffende wondconsulenten.

Naar het artikel

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.