Maatschappelijk werk

mantelzorg ondersteuning

Maatschappelijk werk

Als u, permanent of tijdelijk, wordt opgenomen in Siloam, is dat een grote verandering in uw leven. Het is fijn om daarover te kunnen praten met familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat dit niet voldoende is of dat u niemand hebt met wie u wilt of durft te praten. Onze maatschappelijk werkers zijn er graag voor u.

De maatschappelijk werker kan u begeleiden en ondersteunen bij allerhande zaken of problemen die verband houden met uw opname of tijdelijk verblijf. Denk daarbij aan:

  • hulp bij het regelen van thuiszorg of overplaatsing naar een andere instelling;
  • leren omgaan met uw nieuwe situatie;
  • aanvaarden en verwerken van uw ziekte of handicap;
  • spanningsklachten;
  • leren omgaan met allerlei gevoelens, zoals verdriet, schuld, schaamte of boosheid;
  • bemiddeling bij problemen in de omgang met anderen, bijvoorbeeld naasten of instanties;
  • hulp bij problemen op het vlak van financiën en sociale voorzieningen;
  • informatie en advies over regelingen of wetgeving, zoals het indicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), de eigen bijdrage binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) of mentorschap en onderbewindstelling;
  • vragen of onduidelijkheden over opname, verblijf en ontslag.

Hoe wij te werk gaan

De maatschappelijk werker bekijkt samen met u wat precies uw vraag is en hoe u het beste geholpen kunt worden. Soms is een kort advies of het éénmalig uiten van (stress)gevoelens voldoende om weer verder te kunnen. Maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan een aantal begeleidende gesprekken, individueel of in groepsverband. Zo nodig zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar andere deskundigen, zoals de psycholoog of geestelijk verzorger. Bij overplaatsing naar een andere instelling of ontslag naar huis kan de maatschappelijk werker u ondersteunen.

Het maatschappelijk werk is er voor de bewoners van onze huizen en voor hun naasten, zoals familie, partners of mantelzorgers.

Indicatie en kosten

Woont u of verblijft u tijdelijk in Siloam? Dan is maatschappelijk werk bij uw behandeling, die wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet, inbegrepen. 

Contactgegevens

In Siloam kunt u vragen naar de maatschappelijk werker die aan uw groep of afdeling is verbonden. U kunt ook bellen naar (010) 26 30 333 of een e-mail sturen naar maatschappelijkwerksiloam@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op.

Siloam

Kruisnetlaan 410, 3192 KE, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 263 03 33

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.