Cliëntenraad | Lelie zorggroep wzw

HBH

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Pniël is de schakel tussen de bewoners en Lelie zorggroep. Zij behartigt de belangen van de bewoners via direct contact met de locatieverantwoordelijke. Zij denkt mee over het wonen, de zorg en de behandeling in Pniël. Het welzijn, de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners zijn de drijfveer van de cliëntenraad. De cliëntenraad in Pniël bestaat uit dhr. Th. Schut, dhr. J.W. Hoogeweegen, dhr. H. Boudesteijn en dhr. Poot.

   

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de Cliëntenraad (CR) advies en/of instemming over zaken als:

  • Maaltijden en de koffie, thee of frisdrank
  • De was en de kleding
  • Hulpmiddelen als rolstoelen, tilliften, e.d.
  • Activiteiten en ontspanning
  • Aandacht en respectvolle bejegening
  • Beleidsplannen betreffende nieuwe vormen van zorg
  • Alle structurele veranderingen in de organisatie, die betrekking hebben op onze cliënten. 

Aandacht, dingen opmerken, vooruitzien, er op toezien dat zaken ten goede veranderen. Dat is het werk van de Cliëntenraad, lokaal op de eigen locatie of centraal samen met andere locaties van Lelie zorggroep Wonen, zorg en welzijn.

De cliëntenraad behartigt niet de individuele belangen van een cliënt, hierbij wordt doorverwezen naar de  leidinggevende van de betreffende afdeling of naar de klachtenfunctionaris. Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn, dan vinden wij het prettig om u van dienst te kunnen zijn. Ook bent u van harte welkom als u een verga­dering wilt bijwonen. Heeft u een vraag aan de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar clientenraadpniel@leliezorggroep.nl of spreek een van de leden aan op de locatie.

 

Naast de cliëntenraad van locatie Pniël is er binnen Lelie zorggroep ook een centrale cliëntenraad actief. U vindt hier meer informatie over hun activiteiten.

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 272 64 44

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.