Ergotherapie

wondzorg

Ergotherapie

Ervaart u problemen bij het wassen, aankleden, boodschappen doen, koken, eten, het maken van een uitstapje, werken of sporten? Onze ergotherapeuten zoeken samen met u naar een oplossing. Zodat u de alledaagse handelingen die u belangrijk vindt (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

De ergotherapeut biedt behandeling, begeleiding en advies. Heeft u bijvoorbeeld problemen met het gebruik van één van uw handen? Dan oefent u samen met de ergotherapeut om handelingen met één hand uit te voeren. Bent u niet meer in staat om lange afstanden te lopen? Dan bekijkt de ergotherapeut samen met u of bijvoorbeeld een scootmobiel een oplossing kan zijn. 

De ergotherapeut richt zich niet op de beperking, maar op de praktische gevolgen die deze met zich meebrengt bij de dagelijkse handelingen. 

Hoe wij te werk gaan

De ergotherapeut komt meestal bij u thuis. Tijdens het eerste bezoek bespreekt u tegen welke problemen u aanloopt en maakt u samen een plan waarin staat wat u graag wilt bereiken. 

De ergotherapeut geeft ook advies. Bijvoorbeeld over handige hulpmiddelen die behandelingen makkelijker maken, zoals een bedbeugel, trippelstoel, aangepast servies of bestek of een kousenaantrekker. Verder kan de ergotherapeut adviseren over het aanpassen of praktischer inrichten van uw huis. Als de ergotherapeut u een hulpmiddel of aanpassing adviseert, krijgt u hulp bij het aanschaffen of aanvragen hiervan via uw gemeente of zorgverzekeraar. 

De ergotherapeut adviseert ook mantelzorgers.

Specialisaties

De ergotherapeuten van Tiendhove zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met dementie, lichamelijke aandoeningen en EDOMAH (ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorger aan huis).

Kosten en verwijzing

Wet langdurige zorg

Bent u met een indicatie opgenomen op één van de afdelingen van Tiendhove? Dan is ergotherapie bij uw behandeling, die wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), inbegrepen. 

Meer informatie

Woont u thuis? Ergotherapie zit in de basisverzekering. Jaarlijks krijgt u tien uur ergotherapie vergoed. Heeft u uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan kan het zijn dat u de kosten van de ergotherapeut (deels) zelf moet betalen. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over onze tarieven vindt u in onze tarievenlijst.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is (in principe) niet nodig, tenzij uw zorgverzekeraar dat wenst. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met onze ergotherapeuten? U kunt ons bellen via op (0180) 44 21 20 of een e-mail sturen naar ergotherapietiendhove@leliezorggroep.nl. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op. Doorgaans is het mogelijk om binnen enkele dagen een afspraak te maken.

Tiendhove

Patrijzenstraat 57, 2922 GN, Krimpen aan den IJssel

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0180 44 21 00

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.