Geschiedenis | Lelie zorggroep wzw

kerndaden

Geschiedenis

In het midden van de zestiger jaren nam een aantal protestants-christelijke kerken in Ridderkerk het initiatief tot oprichting van een bejaardencentrum, dat in 1971 als Riederborgh in gebruik werd genomen.

Op basis van de geestelijke uitgangspunten van de initiatiefnemers mocht in de loop der jaren aan honderden bewoners van Ridderkerk zorg worden verleend. Dit alles in een bewuste christelijke sfeer, waarmee de bewoners vanaf hun jeugd vertrouwd waren.

Niet voor niets vermeldt de zware granieten wandversiering in de hal van ons zorgcentrum: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”. Als dit Bijbelwoord in ons hart gegrift blijft, mogen bewoners en alle verder betrokkenen bij Riederborgh de toekomst met vertrouwen tegemoet treden!

Tot op de dag van vandaag zijn verschillende kerken uit Ridderkerk nauw betrokken bij het werk in en vanuit Riederborgh.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0180-452500

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.