Cliëntenraad | Lelie zorggroep wzw

Casemanager

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Riederborgh is de schakel tussen de bewoners en Lelie zorggroep. Zij behartigt de belangen van de bewoners via direct contact met de locatieverantwoordelijke. Zij denkt mee over het wonen, de zorg en de behandeling in Riederborgh. Het welzijn, de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners zijn de drijfveer van de cliëntenraad.
Riederborgh wil dat bewoners zich thuis voelen. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg. De cliëntenraad speelt daarbij een belangrijke rol. Deze onafhankelijke raad houdt de belangen van cliënten constant in het oog. Dat doen ze door signalen op te vangen, regelmatig met iedereen te praten en onderwerpen die onder de cliënten leven bespreekbaar te maken.

Meer informatie over de cliëntenraad van Riederborgh volgt later. 

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de cliëntenraad (CR) advies en/of instemming over zaken als:

  • Maaltijden en de koffie, thee of frisdrank
  • De was en de kleding
  • Hulpmiddelen als rolstoelen, tilliften, e.d.
  • Activiteiten en ontspanning
  • Aandacht en respectvolle bejegening
  • Beleidsplannen betreffende nieuwe vormen van zorg
  • Alle structurele veranderingen in de organisatie, die betrekking hebben op onze cliënten.

Aandacht, dingen opmerken, vooruitzien, er op toezien dat zaken ten goede veranderen. Dat is het werk van de cliëntenraad, lokaal op de eigen locatie of centraal samen met andere locaties van Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van alle cliënten. De leden zijn bij voorkeur de cliënten zelf, mantelzorgers of betrok¬ken familieleden. Ook kunnen vrijwilligers of vrienden van de bewoners van Riederborgh deelnemen.

De cliëntenraad behartigt niet de individuele belangen van een cliënt, hierbij wordt doorverwezen naar de leidinggevende van de betreffende afdeling of naar de klachtenfunctionaris.

Contact

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn, dan vinden wij het prettig om u van dienst te kunnen zijn. Ook bent u van harte welkom als u een vergadering wilt bijwonen.

Heeft u een vraag of opmerking aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de centrale cliëntenraad van Lelie zorggroep. Als u deel wilt nemen aan de cliëntenraad van Riederborgh, dan kunt u zich via dit mailadres ook bij hen melden.

Neem contact op met de centrale cliëntenraad:
T 0900-2244777
E clientenraad@leliezorggroep.nl
W www.leliezorggroep.nl/clientenraad

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0180-452500

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.