Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis is een periode waarin levens- en zingevingsvragen naar boven komen. Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en begeleiding. Dat doen zij voor alle bewoners van onze locaties, ongeacht hun levensovertuiging. Lelie zorggroep werkt vanuit een christelijke overtuiging. Deze is geworteld in een brede protestantse traditie. Wij werken vanuit de visie: “In Christus’ liefde telt iedereen mee.” Vanuit die visie vinden we het geestelijk welzijn van onze bewoners erg belangrijk. Iedere bewoner die behoefte heeft aan ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen kan een beroep doen op de geestelijk verzorger.

In Westerstein is Femmy Heerlien geestelijk verzorger. De gesprekken met haar zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Daarnaast organiseert ze diverse groepsbijeenkomsten zoals weeksluitingen, belevingsvieringen en gespreksgroepen. Deze bijeenkomsten worden qua inhoud en karakter afgestemd op de beleving en de levensvragen van de bewoners.

Femmy Heerlien is geestelijk verzorger op locatie Westerstein en vertelt over haar werk:

''Het doel van de geestelijke verzorging is, door met veel aandacht aanwezig zijn, een luisterend oor te bieden aan mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en daarbij kunnen verschillende vragen en emoties naar boven komen.

Al deze gedachten en gevoelens kunnen worden besproken met de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing. Tijdens deze 1-op-1 ontmoetingen kan alles in een vertrouwelijke sfeer worden besproken. Naast deze ontmoetingen gebeurt er nog veel meer op de huiskamers. Zo hebben wij een ‘muzikale fruitmand’ waar we met elkaar geestelijke liederen zingen uit verschillende kerkelijke liedbundels. Verder beleven we samen onze ‘belevingsgerichte diensten’: een soort kringgesprekken waar we elkaar ontmoeten door middel van Bijbelverhalen en gewone verhalen.

Tijdens deze ontmoetingen worden ook de zintuigen gestimuleerd door middel van geur, kleur, smaak, tast zodat men hier door weer in contact komt met zich zelf en met zijn omgeving. Dit werk allemaal mee aan het totale welzijn van onze bewoners en dat is voor ons heel erg belangrijk.''

Het werk van de geestelijk verzorgers wordt onder andere gesteund door de vriendenstichtingen van Lelie zorggroep.

Westerstein

Puitstraat 101, 3192 SH, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 26 30 333

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.