Over ons | Lelie zorggroep wzw

Buitenkant gebouw

Over ons

Een rustig en veilig huis

Tussendael is onderdeel van korsakovcentrum Slingedael in Rotterdam. Korsakovcentrum Slingedael biedt verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Slingedael wil cliënten met het syndroom van Korsakov de meest zelfstandige vorm van wonen en leven bieden die ondanks beschadigingen en handicaps mogelijk is. Het centrum bestaat uit twee locaties:

  • Locatie Slingedael voor langdurig verblijf en rehabilitatie van cliënten met het syndroom van Korsakov.
  • Locatie Tussendael voor dagbehandeling, opname en intervalopnames voor cliënten die (mogelijk) het syndroom van Korsakov hebben. In Tussendael is ook de arbeidsmatige dagbesteding voor bewoners met korsakov gehuisvest en een opname-unit waar mensen met psychogeriatrische stoornissen, al dan niet met alcoholproblematiek en gedragsstoornissen, geobserveerd worden en zo nodig langdurig verblijven.

In Tussendael in Rotterdam-Pendrecht, wonen ook mensen met een vergevorderde vorm van dementie. Tussendael biedt zorg en een rustig, veilig thuis aan de bewoners die de grip op het hier en nu verliezen. Dat kunnen ook mensen zijn die voor­heen in onze locatie Slingedael woonden. In Tussen­dael bieden we Belevingsgerichte Zorg: de zorg, begeleiding en ondersteuning sluiten aan op hoe u de situatie als in­dividu ervaart. Door goed te luisteren, iedereen serieus te nemen en de tijd te nemen, helpen we u het leven te leiden dat bij u past.

In de zorg, begeleiding en behandeling in Tussendael staan aandacht en respect voor de persoonlijke levensge­schiedenis en de wensen en behoeften van de bewoner centraal. Daarbij wordt gelet op het lichamelijke en mentale welbevinden, maar ook op de woon- en leefsituatie van bewoners en of zij deelnemen aan activiteiten. We werken vanuit een christelijke levensbeschouwing; vanuit die visie is iedereen welkom in Tussendael.

Familie en vrienden zijn welkom

In Tussendael zijn familie en vrienden van bewoners altijd van harte welkom. Zij blijven een rol spelen in de zorg voor u door activiteiten met u te ondernemen of hulp te bieden. Hierover maken we afspraken met u en uw naasten.

Onderdeel van Lelie zorggroep

Tussendael is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep bundelt de krachten van verschillende christelijke zorgaanbieders in Nederland, waaronder Lelie zorggroep Wonen zorg en welzijn, voorheen bekend als Zorggroep Rijnmond. In Rotterdam en Krimpen aan den IJssel biedt Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn een breed scala aan ouderenzorg van huishoudelijke ondersteuning tot intensieve verpleeghuiszorg. Kijk voor meer informatie over onze activiteiten in Rotterdam op onze hoofdwebsite. Verder horen bij Lelie zorggroep ook de onderdelen Agathos thuiszorg, Agathos hulpverlening en Curadomi thuiszorg. Lees meer over Lelie zorggroep op onze website.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 493 87 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.