Zorg in Tussendael

atrium 1 scheren
paro
geestelijke verzorging 3
Geestelijke verzorging 2
Geestelijke verzorging
pniel 8 hospice
pniel 7 hospice
pniel 6
pniel 5 beademing
pniel 4 reva
pniel 3 koffie zetten reva
pniel 2 beademing
pniel 1 beademing
atrium 4
atrium 3
atrium 2 kammen
siloam 3
siloam 1

Zorg in Tussendael

Tussendael biedt zorg en een rustig, veilig thuis aan bewoners met dementie die de grip op het hier en nu verliezen. In het menu hiernaast kunt u lezen over ons aanbod op deze locatie. Hieronder vertellen we over de werkwijze en bijzonderheden van Tussendael. 

Uitgangspunt

In Tussendael is het uitgangspunt het aansluiten bij de beleving en de ervaring van de bewoner met dementie. Dit doen wij door het bieden van Belevingsgerichte Zorg. Het aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoner is altijd maatwerk. Sommige vormen van dementie vragen om veel sturing en overzicht gedurende de dag. Bij deze vormen van dementie wordt de zorg verleend vanuit de Empathisch Directieve Benadering, waarin zowel oog is voor de behoefte aan structuur als aan het serieus nemen van de eigenheid van onze bewoner. Door goed te luisteren, wensen serieus te nemen en de tijd te nemen, helpen we onze bewoner het leven te leiden dat bij hem of haar past.

Eenpersoonskamers met per groep sfeervolle huiskamers

Tussendael biedt plaats aan ongeveer 48 bewoners. Er zijn in Tussendael per verdieping twee groepen van elk 9 bewoners. Op de begane grond (waar de opname-unit zit) bestaat de groep uit maximaal 13 bewoners. U woont in een eenpersoonskamer die u naar eigen smaak kunt inrichten. Per groep is er een sfeervolle gemeenschappelijke huiskamer waar u, in een aangename, huiselijke sfeer, mee kunt doen aan verschillende activiteiten en samen kunt eten.

Een vast aanspreekpunt

In Tussendael werken bekwame, gespecialiseerde verzorgenden, therapeuten en artsen. Bewoners hebben één vast aanspreekpunt, de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Bij de EVV kunnen u en uw familie terecht met vragen en opmerkingen. De EVV maakt samen met u, (eventueel) uw naasten en de arts uw zorgleefplan en evalueert dit regelmatig. Verder zijn er veel vrijwilligers actief in Tussendael. Zij bieden ondersteuning bij allerlei activiteiten.

Snoezelruimte

In de snoezelruimte kunt u heerlijk ont­spannen in een omgeving waar alle zin­tuigen aangenaam worden geprikkeld: luisteren naar muziek, lekker in een stoel schommelen of genieten van kleuren. Oefeningen doen is mogelijk in de fit­nessruimte. Zo nodig komt de fysiothe­rapeut ook op de afdeling.

Arbeidsmatige dagbesteding en opname-unit

In Tussendael is onze arbeidsmatige dagbesteding gevestigd, waar we de cliënten van Tussendael en Slingedael helpen bij een zinvolle dagbesteding. Daarnaast zijn in Tussendael ook de dagbehandeling en een opname-unit gevestigd. De opname-unit is er om de diagnose te kunnen stellen of iemand al dan niet het syndroom van Korsakov heeft. Afhankelijk van de diagnose en uw individuele wensen en behoeften, verhuist u naar Slingedael of een andere instelling.

Geestelijke verzorging

Het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis is een periode waarin levens- en zingevingsvragen naar boven komen. Vanuit onze christelijke visie op zorg, vinden wij het belangrijk dat wij onze bewoners hierbij waar mogelijk en gewenst ondersteunen. Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en begeleiding. Dat doen zij voor alle bewoners van onze locaties, ongeacht hun levensovertuiging. Lees meer over hoe wij vorm geven aan geestelijke verzorging op onze locaties.

Wilt u meer weten over Tussendael? Lees dan ook de tekst 'over ons'.

Tussendael

Charloisse Lagendijk 951, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 493 87 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.