Moreel redeneren in mensen met het syndroom van Korsakov

Moreel redeneren in mensen met het syndroom van Korsakov

Moreel redeneren in mensen met het syndroom van Korsakov

Een moreel of ethisch dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende morele waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat dan ten koste van de andere waarde. In de medische wetenschap komen vaak ethische dilemma's voor en staan artsen soms voor moeilijke morele keuzes. Ook in het leven van alledag komen morele dilemma's naar voren, bijvoorbeeld: geef ik een dakloze geld of niet, of: mag ik valsspelen met een bordspel als niemand dat merkt. Of: als ik één biertje op heb, mag ik dan nog rijden.

In een onlangs gepubliceerd onderzoek vanuit Korsakovcentrum Slingedael werden dergelijke vragen gesteld aan mensen met de diagnose Korsakov. Enerzijds om te kijken of zij dezelfde keuzes zouden maken als gezonde mensen, anderzijds of zij tot deze keuzes kwamen om dezelfde redenen als gezonde mensen. 

Wat bleek? Mensen met het syndroom van Korsakov komen tot vergelijkbare morele beslissingen als gezonde mensen, maar vaker maken zij gebruik van moreel minder ontwikkelde redenen hier voor. Zo benoemden bewoners van Slingedael vaker iets wel of niet te doen, omdat ze dan "niet gepakt zouden worden"; terwijl gezonde mensen vaker zich beriepen op wetten en regels.

Benieuwd naar het onderzoeksartikel? Lees het hier!

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 493 87 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.