Specialist ouderengeneeskunde

Woonkamer 2

Specialist ouderengeneeskunde

Bestaat het vermoeden dat u het syndroom van Korsakov heeft? Bent u met de diagnose Korsakov in Slingedael opgenomen? Dan krijgt u te maken met onze specialisten ouderengeneeskunde en afdelingsartsen.

De specialist ouderengeneeskunde is als arts gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en langdurig zieken met verschillende gezondheidsproblemen. De afdelingsartsen werken onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

Hoe wij te werk gaan

Diagnose

De specialist ouderengeneeskunde (of de gezondheidszorgpsycholoog) bezoekt u in het ziekenhuis (of thuis) als men Korsakov bij u vermoedt. Om deze diagnose met zekerheid te stellen, wordt u tijdelijk bij ons, op de opname-unit van onze locatie Tussendael, opgenomen.

Tijdens een periode van drie tot zes maanden bekijkt een team bestaande uit een gezondheidszorgpsycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en gespecialiseerde verpleegkundigen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde naar uw mogelijkheden en problemen en de mate waarin verbetering mogelijk is.

Afhankelijk van de diagnose en uw mogelijkheden verhuist u daarna naar een passende woonplek. Dat kan in een van onze locaties zijn, maar ook elders, in een andere instelling.

Opname

Als u in Slingedael wordt opgenomen, stellen wij in overleg met u en uw wettelijk vertegenwoordiger een persoonlijk behandel- en begeleidingsplan op dat regelmatig met u wordt besproken. Uw zorg en behandeling zijn in handen van een zogenaamd multidisciplinair team van zorgprofessionals. Denk daarbij aan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, psycholoog, muziektherapeut, maatschappelijk werker en afdelingsarts. De specialist ouderengeneeskunde blijft uw hoofdbehandelaar en adviseur.

Indicatie en kosten

Zorgverzekeringswet

Voor onze opname-unit in Tussendael heeft u een verwijzing voor tijdelijk verblijf nodig van uw huisarts of het ziekenhuis. De kosten voor tijdelijk verblijf worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen risico van toepassing is.

Wet Langdurige Zorg

Voor opname in Slingedael heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz). Uw behandeling wordt dan vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Specialist ouderengeneeskunde

De kosten van de specialist ouderengeneeskunde zijn in beide gevallen bij uw behandeling inbegrepen.

Contactgegevens

Heeft u een vraag aan of over de specialist ouderengeneeskunde? Vraag in Slingedael naar de specialist ouderengeneeskunde of afdelingsarts die aan uw afdeling of groep verbonden is.

Slingedael

Slinge 901, 3086 EZ, Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.