Nieuwe publicatie: het proces na de ziekenhuisopname in de post-acute fase van Wernicke Encefalopathie

Nieuwe publicatie: het proces na de ziekenhuisopname in de post-acute fase van Wernicke Encefalopathie

Nieuwe publicatie: het proces na de ziekenhuisopname in de post-acute fase van Wernicke Encefalopathie

Uniek aan Korsakov Expertisecentrum Slingedael is onze observatie- en screeningsafdeling. Mensen met een Wernicke Encefalopathie en/of het vermoeden van het syndroom van Korsakov worden hier vaak aangemeld vanuit het ziekenhuis, waar hij/zij is beland na intensief alcoholgebruik, zelfverwaarlozing en vallen. Het gaat veelal om zorgmijders die een lange tijd buiten beeld van de reguliere zorgverlening zijn geweest en hierdoor vaak veel gemiste diagnosen hebben. Op de observatie- en screeningsafdeling wordt gewerkt aan stabilisatie en vooruitgang, waarbij intensieve inzet van o.a. fysiotherapie, ergotherapie, medische discipline en psycholoog leidt tot functionele verbetering, het uiteindelijk diagnosticeren van Korsakov en toeleiden naar vervolgzorg. In het zojuist gepubliceerde paper wordt het proces na de ziekenhuisopname in de post-acute fase van Wernicke Encefalopathie omschreven.

Bekijk de publicatie hier.

Auteurs: Erik Oudman, Misha J. Oey, Deirdre Batjes, Mirjam van Dam, Maaike van Dorp, Albert Postma, Jan W.Wijnia

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.