‘Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek Korsakov’

‘Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek Korsakov’

‘Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek Korsakov’

Zorgmedewerkers die werken met cliënten met Korsakov moeten beter betrokken worden bij het onderzoek dat wordt gedaan naar deze doelgroep. Van begin tot implementatie. Dat betoogde prof. dr. Roy Kessels, voorzitter van de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum, bij de overhandiging van de kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum aan het ministerie van VWS.

De kennisagenda sluit daarmee aan bij de wens van het ministerie. Die wil namelijk dat wetenschappelijk onderzoek in de langdurige zorg meer ten goede komt aan de zorgpraktijk. Dat is hard nodig, omdat deze zorg steeds complexer wordt. Medewerkers hebben handvatten nodig om de kennis toe te passen in de praktijk. Hoe kun je kwaliteit van zorg verbeteren? Hoe geef je iemand een zinvol bestaan in de zorg? In de multidisciplinaire kennisagenda van het KKC komen al deze punten aan de orde. Cliënten met Korsakov vormen een specifieke doelgroep met een hoogcomplexe zorgvraag en een laag volume aan zorg omdat er relatief weinig cliënten met Korsakov zijn.

Slingedael

Om te borgen dat er voldoende kennisontwikkeling is, werken zorgaanbieders die met deze doelgroep te maken hebben samen in het Korsakov Kenniscentrum. Een van de locaties waar veel onderzoek plaatsvindt, is het Korsakovcentrum Slingedael van Lelie zorggroep in Rotterdam. Slingedael is een van de grootste verpleeghuizen waar korsakovzorg wordt geboden in Nederland en heeft een zogenaamde Topcare status. Deze status krijgen aanbieders als zij onderzoek goed kunnen koppelen aan de praktijk, precies zoals de kennisagenda van het Kenniscentrum nu ook beoogt.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.