''Kwetsbaarheid ervaren''

''Kwetsbaarheid ervaren''

''Kwetsbaarheid ervaren''


Marjo Boer is teamleider in Pniël en vertelt over haar ervaringen rondom het coronavirus wat uitbrak in verpleeghuis Pniël. Ze is een van de acht collega’s die voor een speciale editie van het Lelie magazine terugblikte op deze heftige periode.


“De onzekerheid bij jezelf, de angst en kwetsbaarheid van cliënten en medewerkers heb ik als enorm intens ervaren. Het begeleiden van collega’s in deze extreme omstandigheden vroeg van mij als leidinggevende veel energie. Maar het leverde ook veel op als je ziet hoeveel collega’s steeds bereid waren een stapje extra te doen, terwijl velen ook thuis een gezin draaiend moesten houden. Ik heb grote bewondering voor hun inzet en ook voor de ondersteuning die we vanuit de organisatie mochten ervaren. De afgelopen periode heb ik ervaren hoe kwetsbaar we zijn. We hebben gezien dat al onze zekerheden slechts ‘lucht en leegte‘ blijken. Wij zien de omstandigheden en ervaren die, maar daarboven te weten dat er een Almachtige God is.”

Dit verhaal komt uit het digitale magazine ‘Lelie in coronatijd’ waarin we als organisatie terugblikken op onze zorg-en hulpverlening in de beginperiode van de coronacrisis. Klik hier om het hele magazine te downloaden.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 272 64 44

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.