Eerste publicatie van Misha Oey, wetenschappelijk onderzoeker bij Slingedael

Eerste publicatie van Misha Oey, wetenschappelijk onderzoeker bij Slingedael

Eerste publicatie van Misha Oey, wetenschappelijk onderzoeker bij Slingedael

Slingedael kent een uitgebreid onderzoeksklimaat en als onderdeel daarvan komen studenten regelmatig stage lopen om kennis en werkervaring op te doen. Samen met studenten van de universiteit van Utrecht heeft Misha Oey, onderzoeker en psycholoog van Korsakovcentrum Slingedael onderzoek verricht naar apathie bij het syndroom van Korsakov. 

Cognitieve domeinen zoals het geheugen is veel onderzocht bij mensen met het syndroom van Korsakov. Waar nog weinig tot geen onderzoek naar gedaan is, zijn gedragsproblemen. Ondanks dat er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar gedragsproblemen, leert de praktijk ons dat mensen met het syndroom van Korsakov veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben met het opstarten en uitvoeren van dagelijkse handelingen. De lusteloosheid en onverschilligheid die ze daar normaal gesproken bij voelen wordt ook wel apathie genoemd. Wanneer ze deze begeleiding niet krijgen, lopen zij het risico de hele dag op bed te liggen en belangrijke taken zoals douchen en genoeg en gevarieerd eten, niet uit te voeren. Misha heeft geprobeerd om apathie grondig te onderzoeken en deze beter in kaart te brengen. Hierbij zijn drie groepen vergeleken op het gebied van apathie: mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met het syndroom van Korsakov plus vasculaire problematiek (hart en -vaatziekten) en gezonde controlepersonen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat zowel mensen met alleen het syndroom van Korsakov als mensen met bijkomende vasculaire schade meer apathie laten zien dan gezonde controlepersonen. Daarnaast blijkt dat op sommige gebieden van apathie, mensen met bijkomende vasculaire problematiek nog apathischer zijn dan mensen met alleen het syndroom van Korsakov en gezonde controlepersonen. Dit onderzoek draagt een steentje bij aan de al bestaande kennis vanuit de praktijk, maar is één van de eerste binnen de wetenschappelijke wereld om aan te tonen dat apathie een gedragssymptoom is wat voorkomt bij het syndroom van Korsakov. Dit onderzoek vormt het begin om apathie bij Korsakov beter te begrijpen en uiteindelijk een passende behandeling te vinden in de dagelijkse zorg voor deze mensen.

 

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.