Cliëntenraad | Lelie zorggroep wzw

Casemanager

Cliëntenraad

De cliëntenraad van De Burcht is de schakel tussen de bewoners en Lelie zorggroep. Zij behartigt de belangen van de bewoners via direct contact met de locatieverantwoordelijke. Zij denkt mee over het wonen, de zorg en de behandeling in De Burcht. Het welzijn, de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners zijn de drijfveer van de cliëntenraad.

De cliëntenraad van De Burcht bestaat momenteel uit:

  •  
   Peter Sutter

  •  
   Henny Nettenbreijer

  •  
   Daniël Berveling
  •  
   Nellie Sweens-Wattel

  •  
   André Dorchain

  •  
   Hermine van Merkerk

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de Cliëntenraad (CR) advies en/of instemming over zaken als:

 • Maaltijden en de koffie, thee of frisdrank
 • De was en de kleding
 • Hulpmiddelen als rolstoelen, tilliften, e.d.
 • Activiteiten en ontspanning
 • Aandacht en respectvolle bejegening
 • Beleidsplannen betreffende nieuwe vormen van zorg
 • Alle structurele veranderingen in de organisatie, die betrekking hebben op onze
  cliënten. 

Aandacht, dingen opmerken, vooruitzien, er op toezien dat zaken ten goede veranderen. Dat is het werk van de Cliëntenraad, lokaal op de eigen locatie of centraal samen met andere locaties van Lelie zorggroep Wonen, zorg en welzijn.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenredigevertegenwoordiging van alle cliënten. De leden zijn bij voorkeur de cliënten zelf, mantelzorgers of betrok­ken familieleden. Ook kunnen vrijwilligers of vrienden van de bewoners van De Burcht deelnemen.

De cliëntenraad behartigt niet de individuele belangen van een cliënt, hierbij wordt doorverwezen naar de  leidinggevende van de betreffende afdeling of naar de klachtenfunctionaris.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn, dan vinden wij het prettig om u van dienst te kunnen zijn. Ook bent u van harte welkom als u een verga­dering wilt bijwonen.

Neem contact op met onze secretarieel ondersteuner Hanny Vogel:
T. (010) 2073527 of T (010) 2726402 
E. h.vogel@leliezorggroep.nl

Naast de cliëntenraad van locatie De Burcht is er binnen Lelie zorggroep ook een centrale cliëntenraad actief. U vindt hier meer informatie over hun activiteiten.

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010-2073535

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.