Zorg in Atrium

Kamer 4
Buitenkant 2
Buitenkant
Keuken
Receptie
Kamer 2
Kamer 3
Kamer 1

Zorg in Atrium

In Atrium bieden wij u een veilige, vertrouwde plek. In het menu hiernaast kunt u lezen over ons aanbod op deze locatie. Hieronder vertellen we over de werkwijze en bijzonderheden van Atrium. 

Zelfstandig wonen met zorg

Atrium is allereerst een verzorgingshuis. Hier woont u zelfstandig maar heeft u wel alle zorg en hulp binnen handbereik. In uw eigen appartement krijgt u de hulp en zorg die u nodig heeft. Bewoners die intensievere zorg en begeleiding nodig hebben of die als gevolg van dementie het gevoel voor dagindeling kwijt zijn, kunnen de dag doorbrengen in de gezamenlijke huiskamer. Op deze manier kunt u in uw eigen appartement in Atrium blijven wonen. Verhuizing naar een verpleeghuis is niet nodig of kan worden uitgesteld.

Lees de informatie over wonen met zorg voor meer informatie en aanmelden.

Dagbesteding en kortdurend verblijf

Mensen die zelfstandig wonen, maar om verschillende redenen behoefte hebben aan ondersteuning bij de invulling van hun dag, structuur en gezelligheid, kunnen terecht op onze dagbesteding. Wij bieden in Atrium twee vormen: dagbesteding op maat én dagbesteding in een beschermde groep. En kunt u tijdelijk niet thuis wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, tijdens de vakantie van uw mantelzorger of omdat u extra zorg nodig heeft door een ziekte of een ongeval? Ook dan kunt u in Atrium terecht. Lees de informatie over tijdelijk verblijf voor meer informatie en aanmelden.

Geestelijke verzorging

Het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis is een periode waarin levens- en zingevingsvragen naar boven komen. Vanuit onze christelijke visie op zorg, vinden wij het belangrijk dat wij onze bewoners hierbij waar mogelijk en gewenst ondersteunen. Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en begeleiding. Dat doen zij voor alle bewoners van onze locaties, ongeacht hun levensovertuiging. Lees meer over hoe wij vorm geven aan geestelijke verzorging op onze locaties.

Atrium

Karel Doormanstraat 343, 3012 GH Rotterdam

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010-2065700

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.