Tip 3 tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

Tip 3 tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

Tip 3 tegen eenzaamheid in het verpleeghuis

Deze week is de week tegen eenzaamheid. Ook onder bewoners van verpleeghuizen bestaat eenzaamheid. Maar daar kun je wat aan doen! Erik Oudman, psycholoog bij Lelie zorggroep deed onderzoek naar eenzaamheid onder bewoners van locatie Slingedael. Het onderzoek is gehouden onder cliënten met Korsakov, maar ook in de ouderenzorg zijn de uitkomsten herkenbaar. Met een aantal collega’s bedachten we vijf tips voor zorgverleners om eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners tegen te gaan. Laat je inspireren in deze week tegen de eenzaamheid en deel de tips met andere medewerkers in de zorg!

3. Pak beperkingen aan die sociaal contact in de weg staan

Hoe?
Een verpleeghuis in de Verenigde Staten investeerde in gehoorapparaten voor bewoners. De ervaren eenzaamheid nam significant af. Om de eenvoudige reden dat de bewoners elkaar weer konden verstaan. Vergelijkbare verbeteringen kunnen ook worden toegepast bij mensen met een visuele  of lichamelijke beperking[MK1]  .

Wat is het te verwachten effect?
Bewoners ervaren geen frustratie bij het zoeken naar contact met hun medebewoners. Zij worden juist bevredigd in hun behoefte naar sociaal contact.

Wat is er voor nodig?
Tijd en aandacht om mogelijke drempels op te sporen die bewoners ervaren in het contact met elkaar. En indien nodig het aanschaffen van hulpmiddelen die in veel gevallen door de verzekeraar worden vergoed. Mensen hebben al een gehoor apparaat gewoon betaald door de zorgverzekeraar. En is er sprake van slechthorendheid is de medewerker er al aardig op ingesteld om die cliëntom de meest gunstige plek te zetten om de last hiervan te bespreken.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.