Lelie zorggroep tekent intentieverklaring verpleeghuiszorg Rotterdam

Lelie zorggroep tekent intentieverklaring verpleeghuiszorg Rotterdam

Lelie zorggroep tekent intentieverklaring verpleeghuiszorg Rotterdam

Lelie zorggroep heeft maandag de intentieverklaring Samen Sterk 010 getekend. Hierin hebben de Rotterdamse zorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Zilveren Kruis Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt hoe ze samen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Rotterdam gaan verbeteren.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt zes miljoen beschikbaar voor de realisatie van deze plannen. Dat maakte hij bekend bij het ondertekenen van de intentieverklaring. 

De grootstedelijke problematiek in Rotterdam maakt het moeilijk om goede verpleeghuiszorg te bieden. De Rotterdamse aanpak richt zich daarom op het meest urgente probleem; het tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel.

Daarnaast wordt ingezet op het probleem van verouderde gebouwen en het verbeteren van de samenwerking tussen betrokken partijen in de ouderenzorg. De afspraken die de partijen maken, gaan er ondermeer toe leiden dat er binnen vier jaar 750 paar extra handen aan het bed komen. Daarnaast krijgen meer dan 10.000 medewerkers extra training en ondersteuning. Door te investeren in medewerkers moet de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Erkenning

Bestuurder Hendrik Jan van den Berg: "Lelie zorggroep is blij met de erkenning van het ministerie van VWS, de gemeente Rotterdam en het Zorgkantoor Zilveren Kruis dat er extra steun nodig is om de grootstedelijke problematiek in Rotterdam aan te pakken. Onze medewerkers werken al jaren hard om met beperkte middelen zo goed mogelijke zorg aan onze bewoners en cliënten te bieden. We zouden graag meer zorgpersoneel willen inzetten, maar vanwege structurele tekorten op de arbeidsmarkt is dat momenteel niet altijd mogelijk. Dankzij het extra geld dat nu beschikbaar komt, kunnen we met kracht de structurele arbeidsmarkttekorten aanpakken. We zetten dit extra geld in op de opleidingen van ons eigen personeel om hen mee te nemen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zullen we nieuw personeel op kunnen leiden voor onze sector. Structureel investeren in zorgpersoneel is nodig om onze verpleeghuiszorg toekomstbestendig te houden. Met deze aanpak kunnen we onze liefdevolle zorg blijven verlenen aan al onze cliënten."

Elkaar weten te vinden

Van Rijn is blij met de inzet van alle partijen die vandaag tekenen. “Dat deze partijen in Rotterdam de handen ineen slaan en elkaar weten te vinden, is cruciaal voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat is mooi. Daarmee zetten we weer een belangrijke stap naar liefdevolle zorg voor onze ouderen, nu en in de toekomst.”

Guy Buck, voorzitter ConForte, namens de vier zorgaanbieders in Rotterdam: “Wij vinden deze erkenning van de grootstedelijke problematiek in Rotterdam erg belangrijk en zijn blij met het commitment van alle partijen; Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, Zilveren Kruis Zorgkantoor, gemeente Rotterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport."

Waardigheid en trots

De zes miljoen euro die VWS heeft toegezegd om de afspraken te steunen, komt vanuit het programma Waardigheid en Trots voor verbetering van de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 - 293 15 55

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.